Publieke consultatie open voor interpretatierichtlijnen van duurzaamheidscriteria voor natuurlijke & tropische bossen

PEFC nodigt belanghebbenden wereldwijd uit om vóór 1 juli a.s. online input te leveren tijdens de publieke consultatie van het interpretatiedocument voor de internationale PEFC Bosstandaard.

2P158A

PEFC is groeiende in tropische bossen. Het document (guidance document) geeft interpretaties van een aantal specifieke criteria die vooral, maar niet alleen, relevant zijn voor natuurlijke en tropische bossen. PEFC biedt zoals gewoonlijk alle belanghebbenden, van boseigenaar tot en met (non-profit) organisaties, de gelegenheid om feedback te geven. De publieke consultatieronde is één van de middelen waarmee belanghebbenden nieuwe inzichten, kennis en ontwikkelingen kunnen inbrengen waardoor het PEFC-keurmerk een up-to-date keurmerk met een breed draagvlak blijft. Na de publieke consultatieronde gaat de verantwoordelijke werkgroep de ontvangen feedback verwerken. Daarna zal de definitieve versie hier gepubliceerd worden.

14.05.2014