5 nationale boscertificeringssystemen weer goedgekeurd

De duurzame bosstandaarden van Luxemburg, Maleisië, Slovenië, Spanje en Zwitserland zijn met succes weer goedgekeurd door PEFC International. Dit bevestigt dat de vijf systemen blijven voldoen aan de wereldwijd erkende Duurzame Meetlat van het PEFC-keurmerk.

PEFC boomstammen met logo

In de vijf landen wordt in totaal 6,5 miljoen hectare bos duurzaam beheerd, waaronder 4 miljoen hectare tropisch bos in Maleisië. Voor Slovenië en Maleisië was het de eerste keer dat hun duurzame bosstandaard opnieuw werd goedgekeurd. Voor Luxemburg, Spanje en Zwitserland was het de tweede keer dat de duurzame bosstandaard onder de loep werd genomen en wederom werd goedgekeurd.

“Het is niet alleen bemoedigend, maar we worden ook aangemoedigd door de aanhoudende betrokkenheid van lokale belanghebbenden bij de herziening van nationale bosstandaarden. We zijn dankbaar voor een ieder zijn inzet,” aldus Ben Gunnenberg, Secretary General en CEO van PEFC International. “Wij waarderen de expertise, kennis en de tijd die lokaal geïnvesteerd wordt in het bevorderen van de certificering van bossen in hun land.“

Het PEFC-keurmerk is het enige internationale keurmerk voor duurzaam bosbeheer waarbij de goedkeuring van bosstandaarden tot een periode van maximum 5 jaar wordt beperkt. Na 5 jaar is ieder land verplicht de bosstandaard te herzien en bij te werken naar de kennis van vandaag, zoals nieuwe wetenschappelijke inzichten en ervaringen. Vervolgens wordt de bosstandaard weer uitgebreid geëvalueerd, inclusief publieke consultatie ronde, en getoetst aan de internationale Duurzame Meetlat van PEFC.

De Engelse documentatie van de 5 nationale boscertificeringssystemen:

  • Luxembourg Forest Certification System documentation
  • Malaysian Timber Forest Certification System documentation
  • Slovenian Forest Certification System documentation
  • Spanish Forest Certification System documentation
  • Swiss Forest Certification System documentation

13.08.2014