Bekijk de webinar opname: PEFC op weg naar EUDR-afstemming

Op 26 juni organiseerde PEFC International een webinar om te informeren over de laatste ontwikkelingen bij PEFC om bedrijven te ondersteunen bij de afstemming op de EUDR.

De webinar richtte zich op de vooruitgang die geboekt is bij het afstemmen van onze standaarden voor duurzaam bosbeheer en de handelsketen, Chain of Custody.

Chain of Custody

Marta Martínez Pardo introduceerde de standaardmodule PEFC EUDR Due Diligence System (DDS), welke een vrijwillige aanvulling is op de Chain of Custody standaard. Momenteel ligt de finale concept tekst ter goedkeuring bij de PEFC General Assembly (Ledenvergadering) en wordt eind juli de stemming afgerond. Deze PEFC EUDR DDS

tool is bedoeld om EUDR-naleving voor bedrijven in de toeleveringsketen te vereenvoudigen en naadloos te integreren met de bestaande PEFC Chain of Custody-normen.

Gegevens en integriteit

Rob Shaw besprak de strategie van PEFC voor beheren van gegevens. PEFC werkt aan partnerschappen met verschillende bedrijven die technologische oplossingen voor EUDR-gegevensbeheer aanbieden. Hij kondigde het eerste technische partnerschap met LiveEO aan en introduceerde Piero Marlia van LiveEO. Piero presenteerde het programma Trade Aware, een tool die een oplossing biedt die EUDR- en PEFC-normen integreert om bedrijven te ondersteunen bij de complexiteit om gegevens te beheren.

Duurzaam bosbeheer

Hubert Inhaizer besprak de wijzigingsvoorstellen voor de PEFC Benchmark voor duurzaam bosbeheer. De voorgestelde wijzigingen betreffen met name aanpassingen

van definities en de beschikbaarheid van geolocaties. Op dit moment loopt de publieke consultatieronde van de gewijzigde Benchmark. Tot 13 juli is iedereen uitgenodigd om feedback te geven.

EU-updates

Maja Drca legde de voortgang van de Europese Commissie uit bij de ontwikkeling van de implementatietools voor de EUDR, zoals het functionele EU-observatorium en de FAQ’s. Zo ook het begeleidingsdocument en het IT-systeem, die beide zo snel mogelijk worden verwacht. Ze benadrukte de ondersteunende rol van boscertificering in de uitgebreide Due Diligence van de EUDR.

Tijdens de Q&A beantwoordden de sprekers vragen over de overdracht van informatie, materiaalclassificatie en updates van de documentatie van de EU-Commissie.

Meer informatie is te lezen

Als je vragen hebt kan je contact met ons opnemen via eudr@pefc.nl.