Bossen Indonesië profiteren van PEFC-certificering
PEFC tropisch bos

De Indonesische bossen, één van meest soortenrijke bossen ter wereld, kunnen nu profiteren van het wereldwijd erkende certificeringssysteem voor duurzaam bosbeheer: PEFC.
PEFC tropisch bos

Na een zorgvuldig beoordelingstraject van 2 jaar, inclusief onafhankelijke evaluatie van een derde partij, nationale en internationale publieke consultatie, heeft PEFC International het Indonesische boscertificeringsschema IFCC (Indonesian Forestry Certification Co-operation) goedgekeurd. Hierdoor kunnen Indonesische bosproducten, zoals hout en papier, met het PEFC-keurmerk op de markt worden gebracht als deze afkomstig zijn uit bossen die gecertificeerd zijn volgens dit nationale schema. “Deze goedkeuring betekent een keerpunt voor Indonesië, een land dat nog steeds worstelt met de bestrijding van ontbossing”, zegt Ben Gunneberg, de secretaris-generaal van PEFC International. “Boscertificering is een belangrijk mechanisme voor de controle en de bevordering van duurzaam bosbeheer, waarbij de ecologische, sociale en economische functies die bossen bieden bewaakt worden. Dit is vooral belangrijk in een land als Indonesië omdat de biodiversiteit van onschatbare waarde is en bijdraagt aan het levensonderhoud van miljoenen mensen die afhankelijk zijn van bossen.”

Het Indonesische regenwoud is het op twee na grootste regenwoud in de wereld. Indonesië wordt beschouwd als een van de vijf meest soortenrijke landen wereldwijd zo komt ongeveer tien procent van alle bekende planten, zoogdieren en vogels er voor. Er wordt geschat dat 80 miljoen Indonesiërs in hun levensonderhoud afhankelijk zijn van bossen. Verantwoord beheer van de bossen is ook van belang vanuit economisch oogpunt: kleine boseigenaren en industriële bosbouwers, samen met pulp en papier producenten dragen zo’n US $ 21 miljard bij aan de economie – dit is ongeveer 3,5 procent van het BBP (bruto binnenlands product) van Indonesië . Meer dan 4 miljoen mensen zijn in dienst van deze industrie.

“Het vinden van de juiste balans die het bos en de mensen die er van afhankelijk zijn beschermt is cruciaal voor duurzaamheid op lange termijn. We hebben geprofiteerd van de betrokkenheid van een breed scala van belanghebbenden bij de ontwikkeling van het boscertificeringssysteem. De goedkeuring door PEFC bevestigd dat wij voldoen aan de wereldwijd erkende Sustainability Benchmark”, zei Dradjad H Wibowo, voorzitter van de IFCC. “Boseigenaren en bedrijven zijn nu in staat om hun goede praktijken door middel van certificering aan te tonen. Wij moedigen inkopers wereldwijd aan om duurzaam bosbeheer in Indonesië te stimuleren door een blik te werpen op PEFC gecertificeerde houtproducten”.

“PEFC certificering van bossen maakt het mogelijk voor mensen te kiezen voor goed hout  afkomstig uit bossen die onafhankelijk gecontroleerd zijn op het duurzame beheer ervan. We moedigen consumenten en bedrijven aan om te kiezen voor PEFC-gecertificeerde producten en zo boseigenaren in Indonesië die hun bos duurzaam beheren te ondersteunen”, benadrukte Ben Gunneberg.

Documentatie

  • Evaluatie rapport van FORM International
  • Volledige bosstandaard Documentatie

Additionele Informatie

14.10.2014