COVID-19

PEFC-certificering ten tijde van COVID-19

Om gecertificeerde bedrijven en certificerende instellingen te ondersteunen in tijden van COVID-19 heeft PEFC in nieuwe internationale leidraaddocumenten richtlijnen opgesteld met betrekking tot het auditen van gecertificeerde bedrijven (Chain of Custody) en boseigenaren.

De belangrijkste richtlijn om de gevolgen van de reisbeperkingen te verzachten is het breder toelaten van het uitvoeren van audits op afstand en, wanneer dit niet voldoende is, het verlengen van bepaalde deadlines die van invloed zijn op de geldigheid van een certificaat. Aangezien de COVID-19 situatie zich blijft ontwikkelen worden de richtlijnen up-to-date gehouden. Alle laatste versies van deze richtlijnen zijn te vinden op deze websitepagina.

Chain of Custody-audits

Dit leidraaddocument trad in werking op 10 maart 2020 en kan door certificerende instellingen worden toegepast totdat PEFC het internationale leidraaddocument intrekt. De meest recente versie – versie 8 – is uitgebracht op 28 april 2021.

COVID-19 Auditrichtlijnen voor certificerende instellingen en gecertificeerde bedrijven V8 (Engels)

COVID-19 Auditrichtlijnen voor certificerende instellingen en gecertificeerde bedrijven V8 inclusief zichtbare wijzigingen (Engels).

Het document bevat algemene procedures voor de toepassing van de richtlijnen, evenals specifieke regels voor initiële en her-certificeringsaudits, surveillanceaudits en verificatie van corrigerende maatregelen. Het is gebaseerd op IAF documenten en de recent herziene PEFC eisen voor certificerende instellingen die Chain of Custody audits uitvoeren: PEFC ST 2003:2020.

De nieuwste versie (versie 8) geeft duidelijkheid over opeenvolgende audits op afstand en verlenging van de geldigheid van certificaten voor die gevallen die nog steeds worden beïnvloed door COVID-19.

Zie het document met ‘wijzigingen bijhouden’ voor een gedetailleerd overzicht van alle wijzigingen.

Audits duurzaam bosbeheer

Dit leidraaddocument trad in werking op 9 april 2020 en kan worden toegepast door certificerende instellingen totdat PEFC International het leidraaddocument intrekt. Dit bijgewerkte leidraaddocument – versie 3 – is uitgebracht op 18 december 2020.

COVID-19 SFM-auditrichtlijnen voor certificeringsinstellingen en gecertificeerde bedrijven V3 (Engels)

COVID-19 SFM-auditrichtlijnen voor certificeringsinstellingen en gecertificeerde bedrijven – inclusief zichtbare wijzigingen V3 (Engels)

Het document bevat algemene procedures voor de toepassing, evenals specifieke regels voor initiële en her-certificeringsaudits, surveillanceaudits en interne toezichtprogramma’s voor groepscertificaten. Het document is gebaseerd op het IAF “Informative Document on the Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CABs and Certified Organizations” (IAF ID 3: 2011 – Issue 1) en het IAF “Mandatory Document for the Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes” (IAF MD 4:2018 – Issue 2).

Overgang naar de 2020-normen

PEFC heeft de overgangsperiode voor de drie herziene internationale standaarden met zes maanden verlengd. Deze verlenging geldt voor de 2020-versies van de Chain of Custody (ST 2002), PEFC keurmerken (ST 2001) en de eisen voor de standaard voor Certificerende instellingen die Chain of Custody audits uitvoeren (ST 2003). De overgangsdatum is nu 14 augustus 2022.

Deze verlenging geeft gecertificeerde bedrijven en certificerende- en accreditatieinstellingen zes maanden extra de tijd om hun procedures af te stemmen op de eisen in de 2020-versies van deze drie essentiële standaarden. Het doel van de verlenging is om  belanghebbenden meer flexibiliteit te geven bij de overgang naar de 2020-normen, aangezien we begrijpen dat de huidige situatie voor veel bedrijven over de hele wereld erg moeilijk is.

Documentatie standaarden

Omdat bovenstaande downloads regelmatig worden bijgewerkt zijn deze in het Engels. Andere documentatie is in het Nederlands:

PEFC training voor Certificeerders

PEFC Nederland is officieel erkend door PEFC International om trainingen te geven over de standaarden die februari 2020 zijn goedgekeurd, te weten:

  • de Chain of Custody-standaard;
  • de standaard voor het gebruik van de PEFC-keurmerken;
  • de standaard voor certificerende instellingen die Chain of Custody-certificering aanbieden.

Marten de Groot van PEFC Nederland is een van de experts uit de expertpool van PEFC International en is daarmee officieel trainer voor de PEFC Council.

De trainingen zijn bedoeld voor:

  • certificeerders;
  • groepsmanagers;
  • adviseurs;
  • verantwoordelijken voor de implementatie van PEFC-certificering binnen een bedrijf.

Er zijn twee verschillende soorten trainingen:

  • een training voor beginnende auditoren;
  • een opfristraining.

De training voor beginnende auditoren is een tweedaagse training waarin de deelnemers alles te weten komen over PEFC en haar standaarden.

De opfristraining bestaat uit een overzicht van de grootste veranderingen van de standaarden en hoe deze geïnterpreteerd worden volgens PEFC.

Beide trainingen eindigen met een test. Bij een score van minimaal 80% goed ontvangt u een certificaat. De PEFC Council registreert de deelnemer die een certificaat behaalt na aanmelding als succesvolle en erkende deelnemer aan de training. De training wordt volledig in het Nederlands gegeven.

Waarom meedoen?

Auditoren die volgens de PEFC-norm audits uitvoeren bij bedrijven, zijn verplicht om eens in de twee jaar de training te volgen. Op deze manier wil PEFC ervoor zorgen dat de standaarden in de verschillende landen op dezelfde manier worden geïnterpreteerd en dat controleurs aantoonbaar een hoog kennisniveau over de PEFC-standaarden hebben. Ook voor groepsmanagers, PEFC-adviseurs en certificaatverantwoordelijken binnen bedrijven is het aan te raden de training te volgen om zo op de hoogte te blijven van de (nieuwe) criteria.

Aanmelden en/of meer informatie

In 2020 zijn trainingen georganiseerd. In dit jaar zijn (nog) geen training gepland door PEFC Nederland. Mocht er behoefte zijn aan een interne training op locatie dan kunt u contact opnemen met PEFC Nederland via info@pefc.nl.

Kosten

Het tarief voor trainingen op locatie hangt af van het totaal aantal deelnemers en wordt per aanvraag bekeken.

Documentatie standaarden