11.09.2013 | De Alliantie versterkt ambitie voor duurzaam hout en papier

Woningcorporatie De Alliantie gaat als opdrachtgever haar leveranciers vragen om duurzaam hout en papier te leveren. Alle afdelingen, zowel bouw en renovatie van huizen als de facilitaire inkoop, gaan de eis voor duurzaam gecertificeerd materiaal opnemen in de aanbestedingscontracten om zo haar duurzaamheidambities nog meer in de praktijk te brengen.

“Met zo’n 60.000 woningen in het noorden van de Randstad is De Alliantie een van de grootste woningcorporaties in Nederland. De Alliantie neemt regelmatig het voortouw en initieert samenwerking met als doel haar missie te vervullen: mensen goed en betaalbaar huisvesten. Om het inbedden van de duurzaamheidambities in de organisatie optimaal te laten verlopen heeft De Alliantie de expertise van PEFC en FSC gevraagd. Door alle partijen te betrekken bij het proces op zowel beleid- als uitvoeringsniveau is de kans van slagen groot. Hierdoor wordt de stimulans voor boseigenaren groter om ook hun bos duurzaam te beheren”, aldus Kees Boon voorzitter van PEFC Nederland.

Om deze ambitie naar de bewoners, belanghebbenden en eigen medewerkers toe te communiceren, heeft De Alliantie er voor gekozen de algemene beleidsverklaring te ondertekenen die PEFC heeft opgesteld in het kader van duurzaam inkopen ter bevordering van duurzaam bosbeheer. PEFC heeft de algemene beleidsverklaring als voorbeeld opgesteld zodat bedrijven en organisaties daarmee kunnen communiceren dat de keurmerken PEFC en FSC voor duurzaam bosbeheer worden erkend. Met de ondertekening neemt De Alliantie hierin als eerste woningcorporatie het voortouw. Ook overheden hebben de beleidsverklaring getekend, onder andere de gemeenten Vlissingen, Terneuzen, Hulst en Kapelle.

Alfred van den Bosch, directeur Vastgoed van De Alliantie: “De ondertekening van de ‘beleidsverklaring duurzaam bosbeheer’ is een belangrijk moment, maar we zien het vooral als een startpunt. Het gaat om de uitvoering. De eerste stap waar we nu al mee bezig zijn is het goed in kaart brengen hoe De Alliantie op dit moment scoort met gebruik van duurzaam hout en papier en belangrijker nog: het meer inbedden en uitbouwen van deze duurzame ambitie in onze organisatie en ook bij onze leveranciers.”

Ook geïnteresseerd in de algemene beleidsverklaring van PEFC?

©Patricia Dolman
©Patricia Dolman

Over De Alliantie:
Woningcorporatie De Alliantie is actief in de regio’s Almere, Amersfoort, Amsterdam en Gooi en Vechtstreek, in tientallen wijken voor meer dan honderdduizenden mensen. Zij zet zich in voor betaalbare en goede woningen in vitale wijken. Wijkconcepten en bouwprojecten ontwikkelt zij bij voorkeur in eigen huis. Slagvaardigheid en ondernemingszin, samenwerking en klantgerichtheid kenmerken de Alliantie. Voor meer informatie kijk op De Alliantie

 

Een volledig overzicht van de PEFC persberichten in 2013 is hier te vinden.