11.11.2013 | Duurzaam doe je samen voor je kinderen, kleinkinderen: de volgende generaties!

Het keurmerk PEFC is een vereniging. Jaarlijks krijgen de leden – gecertificeerde bedrijven (Chain of Custody) en boseigenaren – daarom de gelegenheid om mee te discussiëren over de toekomstige activiteiten. Het thema van de PEFC jaarbijeenkomst was dit jaar “Bos voor de volgende generaties”.

Voorzitter van PEFC Nederland, Kees Boon, gaf donderdag tijdens de PEFC jaarbijeenkomst de aftrap met een terugblik naar de activiteiten van het afgelopen jaar. Hij vertelde dat PEFC zich inzet om certificering zo toegankelijk mogelijk te maken door bijvoorbeeld een stappenplan aan te reiken en documentatie in de Nederlandse taal te verzorgen. Met haar activiteiten richt PEFC zich op het uitbreiden van het oppervlakte gecertificeerd bos wereldwijd. Dat is belangrijk. Want slechts 10% van het bos wereldwijd is gecertificeerd. Om het areaal uit te breiden is het nodig dat “we” onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en vragen naar producten die aantoonbaar afkomstig zijn uit duurzaam beheerd bos. Het zijn de bedrijven in de handelsketen die de markt verder verduurzamen en daarmee de boseigenaren stimuleren om ook hun bos duurzaam te beheren.

De daarop volgende sprekers kwamen uit zeer diverse hoeken van de maatschappij; Dennis Karpes van JustDiggIt vertelde het inspirerende verhaal hoe zijn organisatie mensen overal ter wereld activeert om verwoestijning op grote schaal tegen te gaan. Zijn ervaring bij Levi Straus en Dance4Life combineert hij nu om grootschalige vergroeningsprojecten op gang te brengen. Sola Abulu vertelde dat Shell heeft geleerd dat draagvlak bij de lokale bevolking van immens belang is bij het winnen van grondstoffen als olie en zij lichtte toe hoe Shell dat sociale draagvlak creëert en stimuleert. Joris Van Acker, Universiteit van Gent, had als onderwerp: houtkwaliteit als basis voor duurzaam bosbeheer.

Hekkensluiter van de dag, Peter Derksen, maakte duidelijk hoe de Stichting Nationale Boomfeestdag kinderen op een unieke manier stimuleert om de natuur in te gaan en zich (meer) te interesseren voor bos en bomen.

Kortom: Samenwerken aan duurzaam bosbeheer moet voor onze kinderen, kleinkinderen en de volgende generaties!
Met PEFC werk je daar aan.