Nederlandse PEFC Forum

De Nederlandse PEFC bosstandaard – PEFC Certificering Systeem Nederland (PCSN) – voor duurzaam bosbeheer beschrijft aan welke eisen het bosbeheer in Nederland moet voldoen om een PEFC-certificaat te behalen. Voor de Nederlandse boseigenaar is het PEFC-certificaat een bewijs, afgegeven door een onafhankelijke certificeerder, dat zijn bos aantoonbaar op een duurzame manier wordt beheerd.

Herziening
Om de standaard actueel te houden is herziening elke 5 jaar verplicht omdat zo de nieuwste wetenschappelijke inzichten, praktische ervaringen en veranderende waarden, verwachtingen en verlangens van de samenleving meegenomen kunnen worden bij duurzaam bosbeheer. In maart 2019 heeft het bestuur van PEFC Nederland besloten dat de documentatie van de Nederlandse bosstandaard  herzien moet worden. De basis voor deze beslissing is de aanpassing van de internationale standaard, ook wel Sustainability Benchmark genaamd, van de PEFC Council geweest.

Forum Nederlandse bosstandaard
PEFC Nederland gaat deze standaard niet zelf herzien, dit wordt gedaan door het Nederlandse PEFC Forum (hierna te noemen Forum), waarin belanghebbende participeren met een relevante betrokkenheid bij het Nederlandse bosbeheer, zoals

  • Boseigenaren
  • (Houtverwerkende) industrie
  • Wetenschap
  • Vakbonden
  • NGO’s

Met elkaar zullen de participanten de herziening vorm geven zodat de toekomstige Nederlandse bosstandaard wordt gedragen  door het hele Forum en dat deze er toe leidt dat in Nederland veel meer bos aantoonbaar duurzaam wordt beheerd. Het Forum wordt voorgezeten door Ir. Albert graaf Schimmelpenninck.

Bijeenkomsten
Het Forum zal in een aantal bijeenkomsten de herziening van de documenten van de PEFC Standaard Nederland moeten verzorgen.  Om dit proces zo kort, maar zo goed mogelijk te laten verlopen, heeft PEFC Nederland een analyse gemaakt van wat er volgens de nieuwe PEFC International standaarden nog tekort schiet in de huidige standaarden van PEFC Nederland.

Het streven van het Forum moet zijn dat er consensus wordt bereikt over alle thema’s die aan bod komen.

Planning 

Mei 20, 2019: Persbericht en uitnodiging naar belanghebbenden.
Juni 27, 2019: Kennismakingsbijeenkomst.
September 24, 2019: Eerste officiële bijeenkomst van het Forum.
November 20, 2019: Tweede officiële bijeenkomst van het Forum.
December 17, 2019: Concept Nederlandse PEFC bosstandaard.
Januari 21 en februari 20, 2020: Bomen buiten het bos.
Maart 12, 2020: Start publieke consultatie.
April 26, 2020: Einde publieke consultatie.
Mei 2020: Verwerking feedback uit consultatie naar finale bosstandaard.
November 5, 2020 Ter goedkeuring voorleggen aan Algemene Ledenvergadering van PEFC Nederland.
Maart 2021

Mei 10, 2021

Mei 10, 2021

Juli 8, 2021

Juli, 2021

Aangeboden voor assessment bij PEFC Council.

Wereldwijde webinar over de nieuwe PCSN standaard

Start wereldwijde publieke consultatie

Einde wereldwijde publieke consultatie

Start internationale beoordeling door onafhankelijke deskundige

Deze video geeft een impressie hoe het Forum samenwerkt. 

Indien u meer informatie wenst kunt u dit melden via forum@pefc.nl.