Wetgeving

Illegaal oogsten, verhandelen van en het toepassen van illegaal geoogst hout in producten ondermijnt sociale gerechtigheid, milieubehoud, duurzame ontwikkeling en economische groei in veel landen over de hele wereld.

In veel gevallen is illegale kap het uitvloeisel van een niet strikt geformuleerd bosbeleid met de bijbehorende gebrekkige wetgeving en/of handhaving. Hierbij spelen sociale, politieke en economische omstandigheden een grote rol. Een certificatieprogramma als PEFC waarbij strikte controle op de naleving van eisen en criteria is, helpt illegaal kappen van hout tegen te gaan.

Naleving van alle wetgeving is natuurlijk een eerste vereiste voor PEFC.

Hout geoogst uit PEFC-gecertificeerde bossen is legaal hout, ongeacht het land van herkomst. Een PEFC-gecertificeerde boseigenaar moet te allen tijde voldoen aan de eisen van de lokale PEFC bosstandaard inclusief geldende wetgeving.

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

SDG life below water - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC