Australische en Portugese bosstandaarden weer goedgekeurd door PEFC

De bosstandaarden van Australië en Portugal hebben succesvol de toetsing van de Duurzame Meetlat van PEFC doorlopen en zijn weer goedgekeurd. Het is de tweede keer voor beide landen dat de standaarden opnieuw worden goedgekeurd. De goedkeuring van de Australische standaard was vooral belangrijk als eerste niet-Europees land dat erkenning kreeg van PEFC. Sindsdien zijn meer dan 10 miljoen hectare bos gecertificeerd in het land.

PEFC Australie_Portugal_vlaggen_groot

Voor Portugal is de her-goedkeuring met name belangrijk voor de productie van duurzaam kurk. Meer dan de helft van de productie van natuurlijke kurk welke wereldwijd gebruikt wordt, komt uit Portugal. Door de belangrijke rol die kurk productie speelt in het plattelandsgebied biedt PEFC-certificering boseigenaren economische mogelijkheden op de internationale markt, maar helpt hen ook om zich te onderscheiden van collega’s.

Ben Gunnenberg, CEO van PEFC International, is blij met de aanhoudende sterke betrokkenheid van lokaal belanghebbenden bij de herziening van nationale bosstandaarden. “We waarderen de expertise, kennis en de tijd die de lokale belanghebbenden investeren in duurzaam bosbeheer en boscertificering, in hun landen”.

Het PEFC-keurmerk blijft het enige wereldwijde boscertificeringssysteem dat nationale bosstandaarden tot een maximum van 5 jaar erkent. Herziening van nationale systemen is elke 5 jaar verplicht, gevolgd door opnieuw een aanvraag voor goedkeuring. Goedkeuring wordt alleen toegekend na een uitgebreide toetsing door externe onafhankelijke experts met de Duurzame Meetlat van PEFC.

Herzieningen van nationale bosstandaarden zijn nodig om ervoor te zorgen dat de meest recente wetenschappelijke onderzoeken, praktijkervaringen, maar ook verbeterde waarden, verwachtingen en verlangens van de samenleving richting duurzaam bosbeheer worden opgenomen in de herziening van nationale bosstandaarden.

Beoordelingsrapporten externe experts

  • Australian Forest Certification Scheme – Indufor Oy
  • Portuguese Forest Certification Scheme – TJConsulting

Voor meer informatie:

  • Australian Forest Certification Scheme
  • Portuguese Forest Certification Scheme

28.04.2015