EU-ontbossingsverordening

Hoe PEFC jouw organisatie ondersteunt bij de EU Deforestation Regulation

Op 29 juni 2023 is de nieuwe Europese ontbossingverordening ingegaan: de EUDR (EU Deforestation Regulation). De wet volgt de EUTR (EU Timber Regulation) op. Vanaf 30 december 2024 is de verordening volledig in werking. Wat betekent dit voor PEFC-gecertificeerde bedrijven?

Een PEFC Chain of Custody-certificaat en het handelen in PEFC-gecertificeerd materiaal zijn uitstekende middelen om je risico’s laag te houden en aantoonbaar te maken dat je handelt naar de vereisten van de EUDR.

Over de EUDR

De verordening luidt als volgt: relevante grondstoffen en relevante producten mogen niet in de handel worden gebracht, op de markt worden aangeboden of worden uitgevoerd tenzij aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

  • zij zijn ontbossingsvrij;
  • zij zijn geproduceerd overeenkomstig de relevante wetgeving van het land van productie én
  • zij gaan vergezeld van een zorgvuldigheidsverklaring.

Handelen in gecertificeerd materiaal stelt je als bedrijf niet vrij van de EUDR verplichting. Wel zijn het hebben van een Chain of Custody-certificaat en het handelen in gecertificeerd materiaal uitstekende middelen om je risico’s zo laag mogelijk te houden en aantoonbaar te maken dat je handelt naar de doelstellingen van de EUDR.

PEFC blijft certificaathouders ondersteunen: ook bij de EUDR

De huidige Chain of Custody standaard (PEFC ST 2002:2020) is afgestemd op de EUTR. PEFC streeft ernaar om via een vrijwillige standaardmodule ook verdere aansluiting bij de EUDR te bereiken.

We zijn nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van de details door de EU. Zo hebben we een plek in een belangrijke werkgroep die gaat over de implementatie, met name voor kleine boseigenaren en KMO-bedrijven. We hebben er al voor gezorgd dat de Chain of Custody Guidance (PEFC GD 2001) in lijn is met de verwachtingen van de EU. De Guidance geeft uitleg, verduidelijking en interpretaties van de Chain of Custody standaard. Certificeerders zijn verplicht met deze Guidance te werken. Zij worden regelmatig getraind om up-to-date te blijven met de vereisten.

De PEFC EUDR standaardmodule

We hebben een vrijwillige standaardmodule als toevoeging aan het PEFC-certificaat ontwikkeld om certificaathouders te ondersteunen bij de naleving van de verordening. Eenvoud is een sleutelbegrip geweest tijdens de ontwikkeling. De module omvat o.a. middelen voor de implementatie van een zorgvuldigheidssysteem (een upgrade t.o.v. de EUTR), de PEFC EUDR Due Diligence System (DDS), en de uitvoering van een risicoanalyse. De DDS is gebaseerd op de bestaande Chain of Custody DDS, met als doel de EUDR eisen begrijpelijk te maken zodat het praktische gebruik duidelijk wordt. De concept standaardmodule is op 11 maart gepubliceerd voor een openbare raadpleging. Tijdens deze raadpleging kan iedereen opmerkingen insturen. De consultatie loopt tot 7 mei a.s. Meer over de raadpleging is op deze pagina te lezen. Tevens is op de pagina een link naar een formulier te vinden om de conceptstandaardmodule te ontvangen.

Voor meer informatie over de nieuwe PEFC EUDR DDS kun je kijken hoe Marta Martinez Pardo, technisch manager en PEFC Chain of Custody expert, de module introduceert tijdens ons recente PEFC EUDR webinar. Bekijk de opname.

PEFC tijdlijn naar afstemming met de EUDR

Enkele cruciale stappen in de tijdlijn zijn onder meer de publieke raadplegingen van de EUDR-gerelateerde standaarden in februari en maart en het testen van deze standaarden in de praktijk gedurende maart en april – voor de goedkeuring in mei/juni 2024.

Achter de schermen zullen onze werkgroepen en taskforces aan de ontwikkeling van de standaarden werken om ervoor te zorgen dat we over praktische oplossingen beschikken waarmee jij de EUDR met succes kunt implementeren. We blijven ook samenwerken met de Europese Commissie bij de ontwikkeling van de details.

Hou deze pagina in de gaten voor updates over PEFC in relatie tot de EUDR en/of schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Als Nederlandse ondernemingen vragen hebben over PEFC en de EUDR kunnen zij contact met ons opnemen via eudr@pefc.nl.