Duurzaam bosbeheer

Over Duurzaam Bosbeheer

PEFC wereldwijd

Hout – de duurzame keuze

Hout is mooi, sterk, milieuvriendelijk, CO2 neutraal, recyclebaar en ook nog eens hernieuwbaar materiaal, mits afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.

Hout is mooi en biobased

Hout is een mooi natuurproduct met een warme uitstraling. Ieder stuk hout is uniek.

Hout is hernieuwbaar

Als het bos volgens de PEFC eisen wordt beheerd is het hout hernieuwbaar. PEFC-gecertificeerde boseigenaren moeten er voor zorgen dat hun bosoppervlakte gelijk blijft of groter wordt.

Hout is breed toepasbaar

Door de eeuwen heen is hout voor oneindig veel toepassingen gebruikt. Van hout worden gebruikersvoorwerpen als snijplank, tafels en kasten gemaakt, maar ook hele gebouwen worden met hout gebouwd.

Hout houdt CO2 vast

Bomen nemen CO2 uit de lucht op en geven zuurstof terug. In 1 m3 hout wordt 1 ton CO2 opgeslagen. Dit blijft opgeslagen tot dat het hout verbrand of vergaan is.

Hout is recyclebaar

Hout is recyclebaar en biologisch afbreekbaar. Indien hout niet meer in te zetten is voor een product kan het worden ingezet voor energie, daarbij komt de CO2 vrij die bij de groei is opgeslagen.

Hout is geproduceerd met zonne-energie

Bomen groeien met behulp van de zon. De winning en productie van hout kost zeer weinig energie in vergelijking met andere grondstoffen.

PEFC en de Sustainability Development Goals van de VN