Blog: Hoe maken we ook morgen nog het verschil?

Het thema van onze jaarbijeenkomst is ‘hoe maken we ook morgen nog het verschil?’ Nu boscertificering al jarenlang tegen een plateau aanloopt is de vraag: op wat voor manieren kunnen we weer de groei inzetten?

Tijdens deze jaarbijeenkomst horen we van Boogaerdt Hout hoe zij het verschil willen maken in Myanmar. Zij durven het, samen met PEFC, aan om in een land dat vaak negatief in het nieuws komt een verschil te maken. Wat zijn hun ervaringen? Het spreekt mij buitengewoon aan omdat men vaak denkt: een risicovol gebied, daar gaan we weg. Boogaerdt denkt juist: nee, we blijven en proberen de situatie vanuit ons vakgebied te verbeteren.

In het kader van risico’s aan te durven gaan, of te durven bespreken. Op dit moment is het meest risicovolle onderwerp op het gebied van hout wel het verbranden van biomassa. De overheid is ervan overtuigd dat dit een duurzame toepassing van houtgebruik is. Daarom heeft het subsidie vrij gemaakt om dit te stimuleren, alleen niet iedereen is het daarmee eens. Ik kijk erg uit naar de presentatie van Lotte van Asveld, ethicus bij de TU Delft. Zij zal een moreel kader schetsen waarin we kunnen denken om te bepalen of het gebruik van biomassa inderdaad een duurzame manier van energie opwekken is.

Vervolgens zal Peter-Paul Schouwenberg van RWE het stokje overnemen en zijn gedachten delen over dit onderwerp, om met name te focussen op de vraag: moeten wij als certificaat voor duurzaam bosbeheer iets gaan vinden over het gebruik van datgene wat uit het bos komt? Ik ben erg benieuwd naar zijn beredenering.

Tot slot, natuurlijk zou ik zeggen, een verhaal van een bosbeheerder. Dit keer niet uit een Nederlands bos, maar uit Zweden: Kerstin Dafnäs. Kerstin is tevens voorzitter van Spillkråkan, een belangenvereniging voor vrouwelijke boseigenaren. Zweden staat natuurlijk bekend om zijn grote hoeveelheden bossen die het al voor tientallen decennia bezit. Toch is ook veel van dit bos gecertificeerd. Wat drijft een Zweedse boseigenaar om dan toch voor certificering te kiezen? Kan de Nederlandse boseigenaar daar wat van leren?

Al met al, een interessant en divers programma waarin we proberen te kijken naar oplossingen om de trend in boscertificering weer omhoog in te zetten om ook morgen nog het verschil te kunnen maken. Ik hoop u te mogen ontmoeten op de 31e oktober op landgoed Sparrendaal in Driebergen.

Aanmelden kan via e-mail of telefonisch 030 693 0040.

Tot dan.

Marten de Groot, Coördinator Beleid & Registratie PEFC Nederland