Bomen buiten het bos

Certificeer de bomen buiten het bos

Laat zien dat jouw gemeente de buurtbomen duurzaam beheert

180 miljoen bomen staan buiten het bos

Van de meer dan 340 miljoen bomen in Nederland staan 180 miljoen bomen buiten het bos: in steden, dorpen, langs akkers en weilanden, in singels met bomen en op erfgrenzen.

Kortom, bomen in wijken en buurten zijn onderdeel van onze leefomgeving. Het is van belang dat ook deze bomen duurzaam beheerd worden, zodat toekomstige generaties profijt hebben van bomen.

Klik op de bladeren om meer te lezen over de onderwerpen.

Veranker het beheer van de bomen in jouw gemeente met een PEFC-certificaat

Maak duurzaam beheer aantoonbaar

Publieke instanties als gemeenten, evenals andere landeigenaren, kunnen het PEFC-certificaat behalen. PEFC-certificering van bomen buiten het bos is hét instrument om duurzaam beheer te bewijzen. Zo maak je aantoonbaar aan de inwoners dat jouw beheer van bomen duurzaam gewaarborgd is en dat er garantie is dat de bomen blijvend onderdeel zijn van hun gemeente.

“Een grote boom heeft dezelfde koelingskracht als tien airco’s”

weerman Marco Verhoef, NOS-journaal

PEFC-certificaat: garantie van duurzaam beheer van bomen

Duurzaam beheer is bomen zo te beheren dat de biodiversiteit en productiviteit van bomen nu en in de toekomst behouden blijven zodat zij ecologische, economische en sociale functies blijven vervullen en er geen schade veroorzaakt wordt aan ecosystemen. De regelgeving van het PEFC keurmerk draait om het behouden van dit alles.

PEFC-certificering betekent o.a. dat rekening wordt gehouden met

  • bestaande wet- en regelgeving, onnodige controle kan daardoor achterwege blijven;
  • de bescherming van (zeldzame) dier- en plantensoorten;
  • diversiteit aan boomsoorten;
  • klimaatpositieve activiteiten.

Bomen zijn gezond

Bomen in steden en dorpen hebben meer voordelen dan ecologisch of esthetisch. Als integraal onderdeel van bestaande en nieuwe woonwijken dragen ze bij aan een positieve beleving van de bewoners.

Bomen zijn een ontmoetingsplek

Tijd doorbrengen in de buurt van bomen verbetert de fysieke en mentale gezondheid en werkt bloeddruk- en stressverlagend.

Wie kan mij op gang helpen?

Jouw beheerplan en de interne controle daarvan zijn de basis voor het behalen van het PEFC-certificaat voor Bomen Buiten het Bos.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met ons teamlid Jelle de Bijl via email of 030 693 00 40. Jelle helpt je graag verder.

Wat kost het?

Naast de kosten die een certificeerder of de manager van een groepscertificaat in rekening brengt betalen gecertificeerde beheerders een jaarlijkse deelnemersbijdrage aan PEFC Nederland. Hieronder zie je voorbeelden van deze bijdrage van Bomen Buiten het Bos:

  • Gemeente van 500 km² à € 1,= afdracht per km² = € 500 + € 10 vaste bijdrage = € 510 afdracht per jaar.
  • Gemeente van 7 km² à € 1,= afdracht per km² = € 7 + € 10 vaste bijdrage = € 17 afdracht per jaar.

PEFC-gecertificeerde beheerders ontvangen een welkomstpakket met o.a. een plaquette voor bijvoorbeeld aan de gevel of in een park welke duidelijk maakt dat het beheer een PEFC-certificaat heeft.