Bomen buiten het bos

PEFC certificering voor bomen buiten het bos

Bomen zijn onderdeel van onze leefomgeving. Ze staan op vele plekken: in parken, langs straten en lanen in dorpen en steden, langs erfgrenzen en op groensingels in het landschap. Naast dat bossen belangrijk zijn voor milieu en biodiversiteit, zijn bomen buiten het bos net zo belangrijk. Want bomen in steden, dorpen en het landschap zuiveren ook lucht, slaan CO2 op, vangen water en vinden kleine zoogdieren en tal van insecten er hun voedsel en schuilplaats.

Bomen als integraal onderdeel van bestaand en nieuw gebiedsontwikkeling dragen bij aan een positieve belevenis van de bewoners. Het is van belang dat bomen buiten het bos op een duurzame manier beheert worden zodat ook toekomstige generaties profijt blijven hebben van deze bomen.

Duurzaam beheer

Duurzaam beheer is bomen zo te gebruiken dat de biodiversiteit en productiviteit van bomen nu en in de toekomst behouden blijven zodat bomen ecologische, economische en sociale functies blijven vervullen en er geen schade veroorzaakt wordt aan ecosystemen. De regelgeving van het PEFC keurmerk draait om het behouden van dit alles.

Certificering beheer Bomen Buiten het Bos

PEFC certificering van Bomen Buiten het Bos is het instrument om duurzaam beheer aan te tonen. Landeigenaren, agrariërs en publieke instanties als gemeentes kunnen nu ook aantoonbaar maken dat hun beheer van Bomen Buiten het Bos duurzaam is.

De PEFC certificering betekent dat rekening wordt gehouden met

  • bestaande wet- en regelgeving, onnodige controle kan daardoor achterwege blijven;
  • de bescherming van (zeldzame) dier- en plantensoorten;
  • diversiteit aan boomsoorten;
  • klimaatpositieve activiteiten.

Als eigenaar of beheerder kan je kiezen voor een individueel certificaat of je kan je aansluiten bij een groepscertificaat. Voor beide geldt dat jouw beheerplan en de interne controle daarvan de basis is voor het behalen van een certificaat. In het beheerplan staan procedures omschreven en hoe er met de bomenbestand wordt omgegaan.

Wat kost het?

Naast de kosten die een certificeerder of de manager van een groepscertificaat in rekening brengt betalen gecertificeerde beheerders een jaarlijkse deelnemersbijdrage aan PEFC Nederland. Voorbeelden van afdracht berekeningen van Bomen Buiten het Bos:

  • Gemeente van 580 km² = € 580 + € 10 vaste bijdrage = € 590 afdracht per jaar.
  • Gemeente van 7 km² = € 7 + € 10 vaste bijdrage = € 17 afdracht per jaar.

PEFC-gecertificeerde beheerders ontvangen een welkomstpakket met o.a. een plaquette voor bijvoorbeeld aan de gevel of in een park welke duidelijk maakt dat het beheer een PEFC-certificaat heeft.

Doe mee!

Behaal het certificaat voor Bomen Buiten het Bos.

Voor meer informatie neem contact op met het PEFC team via info@pefc.nl of 030 693 0040.

Samen voor onze bomen en bossen. Samen maken we het verschil!