Denk mee tijdens de herziening van de internationale standaarden van PEFC!
PEFC WG 1 Sustainable Forest Management Standard

Bosconversie en bomen buiten het bos: twee van de negen onderwerpen die specifiek worden bekeken bij de revisie van de internationale PEFC Standaard voor Duurzaam Bosbeheer, zo besloten bijeengeroepen verschillende stakeholdergroepen afkomstig van overal ter wereld. Zij vormen een werkgroep die de komende anderhalf jaar werkt aan een nieuwe standaard. Andere geïnteresseerden wereldwijd kunnen ook op meerdere manieren hun suggesties leveren bij de herziening.

PEFC Working Group SFM Revision

Als eerste stap heeft deze werkgroep de huidige internationale PEFC Standaard voor Duurzaam Bosbeheer geanalyseerd en bekeken wat zij verwachten van een toekomstige standaard. Nationale certificeringsschema’s voor duurzaam bosbeheer kunnen namelijk pas erkend worden in PEFC’s bottom-up-benadering als een nationale standaard voor duurzaam bosbeheer voldoet aan deze internationale PEFC standaard.

De werkgroep heeft aparte taakgroepen opgezet voor de onderwerpen conversie, bomen buiten het bos en niet-hout bosproducten, bijvoorbeeld paddenstoelen. Ecosysteemdiensten van bos, zoals waterzuivering, zal in één van de taakgroepen worden geïntegreerd. Op de volgende bijeenkomst in oktober a.s. zal de werkgroep de voorstellen van de taakgroepen bespreken.

Deze werkgroep is één van de zes werkgroepen die de komende anderhalf jaar een internationale PEFC Standaard herziet. De werkgroepen op een rij:

  • Werkgroep 1 Internationale Standaard Duurzaam Bosbeheer (reeds gestart)
  • Werkgroep 2 Bosbeheercertificeringsprocedures en groepcertificering (reeds gestart)
  • Werkgroep 3 Procedures voor het opstellen (en herzien) van standaarden (reeds gestart)
  • Werkgroep 4 Chain of Custody en Logogebruik
  • Werkgroep 5 Eisen certificerende instellingen voor Chain of Custody
  • Werkgroep 6 Het PEFC erkenningsproces van nationale schema’s voor duurzaam bosbeheer (start vanaf juni)

Voor de werkgroepen 4 en 5 is de oproep voor nominaties voor deelname aan de werkgroep nog geopend. Elke werkgroep komt 2-5 keer bijeen om consensus te bereiken over een concept standaard. Elk concept zal vervolgens een publieke consultatie ondergaan.

Wil je weten hoe jij mee kan helpen?

Aanmelden voor werkgroepen

Voor werkgroep 4 – Chain of Custody en Logogebruik – en 5 – Eisen certificerende instellingen voor Chain of Custody – kunnen geïnteresseerden zich nog nomineren.

Expert Forums

Onderwerpen uit Werkgroep 1 (Internationale Standaard Duurzaam Bosbeheer) en 4 (Chain of Custody en Logogebruik) zullen voor aanvullend advies en inzicht ook besproken worden met het online Expert Forum voor Duurzaam Bosbeheer/Chain of Custody. Geïnteresseerden kunnen hun bijdrage leveren door zich simpelweg via deze pagina te registreren voor het online Expert Forum voor Duurzaam Bosbeheer. Voor Chain of Custody en Logogebruik (WG 4) volgt de gelegenheid voor aanmelding nog.

Publieke consultatierondes of anders

Wil je suggesties leveren tijdens publieke consultatierondes of openbare bijeenkomsten of simpelweg op de hoogte blijven van het gehele herzieningsproces? Schrijf je in voor de speciale Standaardherzieningsnieuwsbrief dan wordt je op de hoogte gehouden van alle activiteiten en data. Ook via deze Linkedin-pagina kunt u de herzieningen volgen.

PEFC Working Group SFM_2

24.05.2016