Geef je mening over het Koreaanse boscertificeringssysteem
Tropisch bos - PEFC

Het Koreaanse nationale certificeringssysteem heeft goedkeuring aangevraagd bij PEFC Council voor haar bosstandaard. Wereldwijd worden belanghebbenden uitgenodigd om tijdens de publieke internationale consultatieronde feedback te geven of de bosstandaard voldoet aan de Duurzame Meetlat van PEFC.

Het Korea Forestry Promotion Institute (KoFPI) is sinds juni 2016 lid van PEFC International. Dit is de eerste keer dat het nationale certificeringssysteem ter goedkeuring bij PEFC is ingediend. Feedback kan worden gegeven tot 23 december a.s. via het online consultatietool.

Het PEFC-goedkeuringsproces

De nationale certificeringsystemen van PEFC worden opgesteld op basis van PEFC’s internationale Duurzame Meetlat met inbreng van álle belanghebbenden, gevolgd door een nationale publieke consultatieronde en een pilot waarbij de standaard in de praktijk wordt toegepast. Gezamenlijk moeten de nationale belanghebbenden besluiten over de definitieve opstelling van het nationale systeem.

Om vervolgens te garanderen dat aan de eisen van PEFC is voldaan, wordt het nationale systeem getoetst door onafhankelijke deskundigen die daarbij de input van de internationale publieke consultatieronde in beschouwing neemt. Zo kunnen alle geïnteresseerden inzichten verschaffen of een nationale standaard de PEFC-eisen nakomt. De wereldwijde openbare raadpleging is dus een essentieel onderdeel van het PEFC-goedkeuringsproces.

Zodra het nationale systeem met succes de beoordeling van de deskundigen heeft doorstaan, stemt de Algemene Vergadering van PEFC over de goedkeuring ervan. Een twee-derde meerderheid is vereist om een nationaal ​​systeem te bekrachtigen.

Meer informatie: