Het is altijd wat met water: chronisch tekort of overvloed

Verregende vakanties, buiten hun oevers tredende rivieren, door overvloedige regen veroorzaakte modderstromen die hele dorpen wegvaagden, grote bosbranden die hectare na hectare in de as leggen waardoor hele gebieden ontruimd moeten worden. Vele te betreuren mensenlevens en grote financiële schade. Water in overvloed of chronisch tekort, het is eigenlijk altijd wat met het water. Maar is dat nu de schuld van het water of hebben mensen de hand in al dit onheil. Water in de vorm van schoon drinkwater is net zo belangrijk als voedsel. Zonder schoon water geen voedselproductie. De mens kan zonder water maar korte tijd overleven. Water is alleen niet helemaal eerlijk verdeeld, heel veel mensen hebben geen of moeilijk toegang tot water.

Bomen en planten houden de bodem vast en zorgen voor geleidelijke opname van het regenwater, hierdoor worden overstromingen en aardverschuivingen voorkomen. Helaas zijn het de mensen die soms op onverantwoorde manier met de begroeiing omgaan. Illegale houtkap (niet als u PEFC-gecertificeerd hout gebruikt natuurlijk) kan bodemerosie veroorzaken en het verwijderen van struiken en bosjes, omdat er huizen gebouwd moeten worden op plekken die daar niet geschikt voor zijn, geeft ook geen blijk van begrip voor de samenhang der dingen. Reden te meer om stil te staan bij ons watergebruik en water management.

Want om het met een goed Nederlands woord te zeggen “water issues” hebben we zeker. Gelukkig hebben we in Nederland veel kennis over het werken met water. Onze dijken, polders en Deltawerken zijn niet voor niets een voorbeeld voor vele andere landen.

De laatste week van augustus is het wereldwaterweek georganiseerd door SIWI (Stockholm International Water Institute). In deze week ligt het accent op alle vraagstukken en vaak ook antwoorden met betrekking tot water (her)gebruik en watermanagement. Deze thema’s zijn voor ons allen, ook als individu, van het grootste belang. Je zult raar kijken als er op een dag geen water meer uit de kraan komt, voor miljoenen mensen overigens de dagelijkse praktijk. Die mensen zouden pas echt raar op kijken als er vanaf nu gewoon elk uur van de dag water uit de kraan komt.

Als je meer wilt weten, neem eens een kijkje op de website van SIWI  Als je kijkt op de website van Dutch Water Sector zie je dat er in Nederland alleen al 22 projecten op watergebied lopen. Men zit niet stil dus.

Gewetensvraag: wat doe jij eigenlijk zelf op het gebied van waterbesparing of hergebruik?

Wist je trouwens dat zo’n 75% van ’s wereld toegankelijke zoetwater uit bossen komt? Ook in Nederland. PEFC-gecertificeerde boseigenaren waken over deze en andere maatschappelijke functies van het bos. Meer lezen over PEFC bos en water? Klik dan hier , op de pagina is ook een mooi filmpje van de FAO te zien.

 

Blog geschreven door Patricia Dolman, Marketing & Communicatie PEFC Nederland.