Houtkeurmerken kritisch over gemiste kansen duurzaam hout

FSC Nederland en PEFC Nederland maken zich ernstig zorgen over de aanpak en ambities van de Nederlandse overheid betreffende duurzaam hout. Er worden grote kansen gemist als het gaat om de positie van gecertificeerd hout binnen Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Ook is er kritiek op de wijze waarop de overheid haar voorbeeldfunctie invult bij het voorschrijven en de controle op toepassing van duurzaam hout. De keurmerken schrijven dit vandaag in een gezamenlijke brief aan staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma.

Overheid heeft voorbeeldfunctie

De eerste zorg die in de brief wordt geuit heeft betrekking op de borging van de toepassing van duurzaam hout. Recent werd een gerechtelijke procedure aangespannen over de aanbesteding van kantoormeubilair door Rijkswaterstaat omdat deze vooralsnog koos voor een niet-gecertificeerde leverancier. Kees Boon: “Hout is een hernieuwbaar, zeer milieuvriendelijk materiaal, maar dan moet wel de herkomst kloppen. Kiezen voor een niet-gecertificeerde leverancier past niet bij een opdrachtgever die duurzaam wil inkopen en een voorbeeldfunctie heeft.”

“We willen in deze brief de staatssecretaris laten weten dat we op deze wijze heel veel weggooien van wat we de afgelopen tien jaar hebben bereikt met elkaar om duurzaam hout, en daarmee de bossen, toekomst te geven” besluit Liesbeth Gort.

Hout past in circulair beleid

Circulair bouwen staat voor hergebruik van schaarse grondstoffen, maar ook voor het gebruik van hernieuwbare grondstoffen zoals gecertificeerd hout. Liesbeth Gort, directeur FSC Nederland: “Dat laatste zien we veel te weinig terug in de diverse uitwerkingsplannen. Zo schreef de eerste gemeente die pas geleden een actieplan opleverde voor het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen dat ze streeft naar ‘gebruik van alternatieve materialen voor hout’.”

Kees Boon, voorzitter PEFC Nederland: “Helaas is dit voorbeeld geen uitzondering. De intenties zijn vaak goed, maar adequate kennis over milieu-impact van materialen is ver te zoeken bij veel overheidsinkopers. Daarom in de brief een sterk appèl aan de staatssecretaris om hier samen wat aan te doen.”