ILO? Wat is dat?

Ik las dat overheden, werkgevers en vakbondsmensen van over de hele wereld begin deze maand naar Genève afgereisd zijn voor de jaarlijkse conferentie van de ILO. Toen ik dat las bedacht ik mij dat waarschijnlijk maar weinig mensen zich realiseren dat er een link is tussen de ILO en PEFC. Een link die verder gaat dan het beide hebben van een kantoor in Genève.

De ILO (International Labour Organization), een agentschap van de Verenigde Naties, is opgericht vanuit het idee dat een duurzame vrede op de wereld niet mogelijk is zonder sociale rechtvaardigheid. Het primaire doel van de ILO is het bevorderen van kansen voor vrouwen en mannen op fatsoenlijk werk in vrijheid, rechtvaardigheid, veiligheid en menswaardigheid en zonder discriminatie op basis van geslacht, geloof of anders.

De verdragen van de ILO gaan dan ook o.a. over het bevorderen van recht op en het behouden van werk voor mannen en vrouwen, arbeidstijden, sociale zekerheid, lonen, veiligheid, tegen gaan van discriminatie. Nadat een regering het ILO verdrag heeft ondertekend moet zij zich er aan houden en wordt gevraagd deze in de nationale wetgeving op te nemen.

Wat is nu de link tussen de ILO en PEFC?

PEFC stelt sinds 2001 als eis dat alle ILO verdragen worden nageleefd bij het beheer van bos, ook al heeft een land het ILO verdrag niet ondertekend. PEFC is wereldwijd het enige keurmerk voor duurzaam bosbeheer die dit eist.

Tijdens de Algemene Vergadering van PEFC International in Rio de Janeiro in 2010 is besloten om sociale normen ook onderdeel te laten uitmaken van de Chain of Custody certificering, de certificering voor de houtverwerkende industrie, zodat de hele keten op sociaalvlak is afgedekt.

Het werk van de ILO is wat mij betreft bewonderenswaardig en heeft een positieve invloed in de wereld. Dit jaar spraken ze tijdens de jaarlijkse conferentie onder andere over migratie, een eerlijke omschakeling naar een groene economie en de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Onderwerpen die bij ons, PEFC, ook belangrijk zijn. Dus ik ben blij dat de ILO eisen in de PEFC standaarden zijn opgenomen.

Het persbericht over het 106e ILO congres is hier te lezen op de website van de ILO.

Blog geschreven door Patricia Dolman, Marketing en Communicatie medewerker, PEFC Nederland.