“Is er genoeg hout?”

Een van de meest gestelde vragen tijdens de kennissessies ‘Tomorrow’s Timber Talks’ voor geïnteresseerde in de bouw is: ‘Is er genoeg hout?’. Geen onlogische vraag als je bedenkt dat de bouw verantwoordelijk is voor 44% van het wereldwijde grondstoffengebruik en dat we nu eenmaal zuinig moeten zijn op onze biobased grondstoffen. Maar wat is het antwoord? 

Over bossen: de fabrieken van houtproductie 

Laten we eerst eens naar het belang van onze bossen kijken. 31% van de aarde is bedekt met bos. Bossen zijn goed voor de biodiversiteit: van alle dier- en plantensoorten is 80% afhankelijk van het bos voor hun voortbestaan. Bossen filteren water en koelen de lucht tot wel 8 graden Celsius en er wordt geschat dat in de bossen zo’n 300 gigaton koolstof opgeslagen is. Kortom, bossen hebben we nodig, ook in de toekomst. Dus dat we bezorgd zijn over bossen en over onze houtproductie is logisch.  

Houtvoorraad onder certificaat 

Als we dichter bij huis kijken: in Europa is maar liefst 38% van het landoppervlak bedekt met bos, onze houtvoorraad. Meer dan de helft van deze bossen wordt onder certificaat beheerd, waarvan 3/4 PEFC. In bossen die onder certificaat worden beheerd moeten alle functies van het bos behouden blijven en het bosoppervlak moet minimaal gelijk blijven of groter worden.

Houtoogst in die bossen wordt op een verantwoorde en duurzame manier gedaan en dat wordt ook nog gecontroleerd door onafhankelijke gespecialiseerde auditors. Zo geven keurmerken voor duurzaam bosbeheer de zekerheid dat de keuze voor hout of houtproducten niet ten koste gaat van het bos, maar juist ten goede komt aan het bos! 

Sterker nog, houtproductie vormt in veel gevallen de basis voor bescherming van het bos en de biodiversiteit. In gecertificeerde bossen geeft de oogst van hout de boseigenaar de financiële mogelijkheden om het bos op een (klimaat-)toekomstbestendige manier te beheren.

Daarbij gelden strikte regels over de hoeveelheid te oogsten bomen en de wijze waarop de oogst plaatsvindt. Zo kunnen er geen bomen worden geoogst waarin vogels nestelen, wordt er goed in de gaten gehouden welke zeldzame plant- en diersoorten er in de bossen zijn zodat deze op de juiste manier beschermd worden.  

Hernieuwbare grondstof hout 

Alleen hout uit gecertificeerde bossen geeft aantoonbaar de garantie dat bossen blijven bestaan en dat de grondstof hernieuwbaar blijft. Gecertificeerde boseigenaren zijn namelijk verplicht om na de oogst te zorgen voor nieuwe bomen om daardoor het bos te behouden of uit te breiden.

Zo blijven de bossen materialen leveren voor producten, bouwprojecten en ecosysteemdiensten als schoon water én wordt de CO2 opslag vergroot om ontbossing en de klimaatverandering tegen te gaan. CO2 wordt immers niet alleen in de bossen opgeslagen, maar blijft ook in producten en bouwprojecten gebonden.

Hout is dus de hernieuwbare biobased grondstof bij uitstek.  

Van houtproductie naar houtproducten 

Gecertificeerd hout is verkrijgbaar in vele soorten en biedt de ruimste keuze: van traditionele houtskeletbouw, plaatmateriaal als OSB- of MDF-panelen tot massief geconstrueerde houtproducten (Engels: mass timber) zoals kruislaaghout (cross laminated timber, CLT), gelamineerd fineer hout (Laminated Veneer Lumber, LVL) en gelamineerd gelijmd hout (glued laminated, glulam).

Nederland importeert heel veel hout: of het nu gaat om de ruwe grondstoffen, halffabricaten of constructieve houtbouwproducten waarvan 90% PEFC-gecertificeerd is en dus uit duurzaam beheerde bossen afkomstig.  

Het antwoord is simpel  

Het antwoord op een van de meest gestelde vragen is dus simpel: Ja, er is genoeg hout, als je maar kiest voor PEFC-gecertificeerd hout! Alleen dan werk je met een hernieuwbare biobased grondstof én bevorder je het behoud van bossen.  

Maak PEFC-gecertificeerd hout en houtproducten een voorwaarde voor jouw bouw- en/of interieurproject! Dan timmer jij de hele keten dicht en blijft bos echt bos en ben je zuinig op onze biobased grondstoffen!  

Artikel geplaatst in Houtblad special voor de Houtdag, geschreven door Patricia Dolman, Marketing & Communicatie PEFC Nederland

PEFC is hoofdsponsor van de Houtdag en sponsor van de Nationale Houtbouwprijs.