Kleinschalige boseigenaren, ze verdienen onze volledige aandacht

Deze keer staan de kleinschalige- en familieboseigenaren in de spotlight. Deze groepen zijn de oprichters van PEFC. Elke dag zijn er nieuwe leden uit deze groepen die de standaard invoeren.

Miljoenen kleinschalige en familie boseigenaren bezitten en bewerken ongeveer 30% van het wereld bosareaal. Een niet te onderschatten hoeveelheid bos. Het maakt deze groepen tot belangrijke partners in het bereiken van ons doel, duurzaam bosbeheer voor alle bossen in de wereld.

In plaats van te rapporteren moeten we ze zelf aan het woord laten over hun bevindingen en ervaringen met PEFC duurzaam bosbouw management.

“PEFC voelt als de goed passende handschoen van duurzaamheid op wereldschaal” 

Sven Erik Hammar is een kleinschalige boseigenaar in Zweden. In zijn video vertelt hij wat PEFC voor hem en anderen kleinschalige boseigenaren betekent en neemt hij ons mee op een tochtje door zijn bos.

Zijn land is ongeveer 660 hectare groot. De helft is productiebos en de andere helft bestaat uit moerasland en berkenbos op bergachtig terrein. Het (bos)land is reeds 200 jaar familiebezit. Nog steeds hier op dezelfde plaats.

De PEFC certificering van zijn bos is erg belangrijk voor Sven Erik. “Ik weet dat mijn bos net als dat van alle andere boseigenaren over de hele wereld aan dezelfde criteria moet voldoen.  De resulterende duurzaamheid voelt als een goed passende handschoen.”

Sven Erik haalt het onderzoek ‘European Family Forest Owners’ views on Forest Certification‘ aan, een gezamenlijk project van diverse organisaties en associaties die de kleinschalige boseigenaren vertegenwoordigen.

Het onderzoek toont aan dat PEFC als systeem het best aansluit op de specifieke eigenschappen en mogelijkheden van deze groep bosbezitters. Het PEFC duurzaam bosbeheer systeem biedt deze groep de beste mogelijkheden de balans tussen sociale-, milieu- en ecologische aspecten duurzaam te handhaven.

Kleinschalige boseigenaren en hun bossen zijn een belangrijk bron van duurzame producten uit het bos, “ons eigen bos” vertelt Sven Erik. Wij leveren de wereld duurzame producten.

Dit artikel is n.a.v. het 20-jarig bestaan van PEFC. Via een reeks artikelen zullen we elke maand het verhaal van PEFC vertellen, van de eerste ideeën tot vandaag. Met de hashtag #20yearsofcaring delen nationale PEFC kantoren, -leden en belanghebbenden wereldwijd via social media hun activiteiten.

Hoogtepunt van het jubileumjaar is de PEFC Forest Certification Week in november met in die week de openbare PEFC-„Stakeholder Dialogue“ op 14 november in Würzburg, Duitsland. Het thema van het evenement is ‘Certificering en duurzaamheid: van niche tot mainstream’. Tijdens deze dag wordt naar de toekomst gekeken, waar brengen de komende 20 jaar ons naartoe.