Leden PEFC keuren nieuwe Nederlandse bosstandaard goed

De Algemene Ledenvergadering van PEFC, de organisatie die zich wereldwijd inzet voor duurzaam bosbeheer, heeft op donderdag 5 november de nieuwe Nederlandse bosstandaard goedgekeurd. Bijzonder is dat er in de standaard voor het eerst aandacht wordt besteed aan bomen buiten het bos. Nederland is een van de eerste landen ter wereld waar de nieuwe lokale PEFC-standaard met bomen buiten het bos is vastgesteld. Voordat de bosstandaard daadwerkelijk in werking treedt, moeten er overigens nog wel enkele stappen worden gezet.

De afgelopen maanden vormde een groep zeer betrokken belanghebbenden, onder leiding van Albert Schimmelpenninck, een zogeheten Forum, dat heeft gewerkt aan de vernieuwde bosstandaard. Het Forum wil uiteindelijk dat meer Nederlandse boseigenaren gebruik gaan maken van de bosstandaard, om daarmee hun bosbeheer te laten certificeren door een onafhankelijke certificeerder. Op die manier kunnen alle boseigenaren bijdragen aan een duurzamere wereld.

Om dit doel onder de aandacht te brengen van een breder publiek trok Albert Schimmelpenninck onlangs samen met zijn zoon, de bekende journalist en presentator Sander Schimmelpenninck, de bossen in. Het bezoek heeft een prachtig filmpje opgeleverd, waarin de waarde van onze bossen nog maar eens wordt onderstreept.

De nieuwe bosstandaard omvat de regels waar een boseigenaar zich aan moet houden om in aanmerking te komen voor PEFC-certificering. Het uitgangspunt is: wat bos is, moet bos blijven. En dus is er onder meer vastgelegd hoeveel er mag worden geoogst, dat er moeten worden gestreefd naar een gemengd bos, dat verjonging moet worden bevorderd, natuurlijk of door herplant en dat er een minimale hoeveelheid dode bomen (staand en liggend) in het bos aanwezig moet zijn. Daarnaast is er in de nieuwe standaard nog meer aandacht voor het vastleggen van CO2 in bossen, zowel boven als onder de grond.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) Nederland heeft in de nieuwe bosstandaard voor het eerst ook de mogelijkheid opgenomen om bomen buiten het bos te laten certificeren. Met name gemeenten en bedrijven in de agrarische sector bezitten veel bomen die niet in een bos staan, maar wel duurzaam kunnen worden beheerd.

In de nieuwe standaard is geregeld aan welke eisen deze partijen moeten voldoen om voor certificering in aanmerking te komen.

Voorzitter Maarten Willemen van PEFC Nederland is trots op de nieuwe standaard en de manier waarop deze tot stand is gekomen. ‘Het Forum is er heel goed in geslaagd om een stevige bosstandaard op te stellen, zonder onnodige administratieve poespas. Alle betrokken partijen hebben de afgelopen maanden echt op een zeer constructieve manier met elkaar samengewerkt, met deze nieuwe standaard als prachtig eindresultaat.’

Nu de bosstandaard door de Algemene Ledenvergadering van PEFC Nederland is goedgekeurd, volgen nog  toetsing door onafhankelijke deskundigen en een internationale publieke consultatieronde. Tijdens deze consultatieronde mag iedereen die dat maar wil zijn of haar mening geven over de standaard en suggesties doen voor eventuele verbeteringen. Nadat de bosstandaard deze toetsingen heeft doorstaan wordt hij ter vaststelling voorgelegd aan de internationale General Assembly van PEFC.  Daarna treedt de nieuwe bosstandaard in werking.