Oproep: doe mee in een van onze werkgroepen!

PEFC nodigt stakeholders uit om zich kandidaat te stellen voor een van de twee werkgroepen: de werkgroep vereisten voor Certificerende Instellingen voor Chain of Custody (CoC) certificering en voor de nieuw opgerichte permanente werkgroep voor Duurzaam Bosbeheer.

Wil jij je kandidaat stellen voor een van deze werkgroepen vul dan het formulier in op onze web-based platform. De deadline om je kandidaat te stellen is 6 februari 2019.

We zijn op zoek naar belanghebbenden die samen met vijf nationale PEFC kantoren in een van deze werkgroepen willen plaatsnemen en in een van de volgende categorieën vallen:

  • Gecertificeerde PEFC schema gebruikers: bijvoorbeeld gecertificeerde boseigenaren of bosbeheerders; bos gerelateerde industrie (CoC gecertificeerde bedrijven welke bewerking doen en handel);
  • Niet gecertificeerde PEFC schema gebruikers: bijvoorbeeld PEFC schemabeoordelaars, certificerende instellingen, accrediterende instellingen, consultants;
  • Klanten en consumenten: bijvoorbeeld retailers, consumenten organisaties, institutionele consumenten organisaties van bos-gerelateerde producten, inclusief overheidsorganisaties;
  • Maatschappelijke organisaties: bijvoorbeeld wetenschap, milieu, sociale en andere belangen organisaties.

Per categorie worden maximaal 5 deelnemers gezocht. Wij streven naar een gebalanceerde aanwezigheid van zowel geslacht als continent.

De werkgroep Duurzaam Bosbeheer
Na een tweejarig herzieningsproces heeft de PEFC General Assembly in november jl. twee vernieuwde benchmark standaarden goedgekeurd: 1) bosbeheer en 2) groepscertificering.

Deze zijn nu beschikbaar als PEFC International standaarden:

  • PEFC ST 1003:2018, Sustainable Forest Management – Requirements and
  • PEFC ST 1002:2018, Group Forest Management Certification – Requirements.

De permanente werkgroep Duurzaam Bosbeheer, werkgroep 1, (WG 1) wordt verantwoordelijk voor de begeleiding, implementatie en interpretatie van deze ‘benchmarks’. Dit houdt in dat er continue wordt doorontwikkeld aan onze nieuwe benadering van ‘Trees outside Forests’, zoals stadsbomen of agro-forestry.

WG 1 zal fysiek twee keer per jaar bijeenkomen, voornamelijk in Genève, Zwitserland, maar sporadisch ook op andere locaties. De eerste bijeenkomst is gepland voor 6-7 mei a.s. in Genève, Zwitserland.

Belangrijke documenten

De Vereisten voor Certificerende Instellingen voor Chain of Custody werkgroep
Werkgroep 5 (WG 5) is verantwoordelijke voor de herziening van PEFC ST 2003:2012, Certification Body Requirements – Chain of Custody. Deze standaard bepaalt de vereisten voor Certificerende Instellingen voor CoC certificering. Belanghebbenden worden ook uitgenodigd om de scope van het herzieningsproces te becommentariëren, kijk daar voor naar de Project Paper. De eerste bijeenkomst van WG 5 zal op 20-21 maart a.s. in Genève, Zwitserland plaatsvinden. Van WG 5 wordt verwacht dat deze drie keer bijeenkomen. We gaan er vanuit dat de herziening eind 2019 klaar zal zijn.

Gerelateerde documenten

Belangrijke informatie
Van werkgroep leden wordt verwacht dat ze op een consistente manier meedoen aan de bijeenkomsten en zo veel als mogelijk persoonlijk aanwezig zijn, in ieder geval de eerste bijeenkomst. In de daaropvolgende bijeenkomsten is het mogelijk, indien niet anders mogelijk, om via teleconferentie mee te doen. PEFC heeft niet de middelen om kosten van werkgroepleden te vergoeden die door aanwezigheid zijn gemaakt tenzij er een geschreven overeenkomst is met de Secretaris Generaal van PEFC International.

Contact
Als je een vraag hebt over het revisie proces of de werkgroepen, aarzel dan niet om contact op te nemen met PEFC Nederland of PEFC International.

PEFC Nederland
Marten de Groot, coördinator Beleid & Registratie

PEFC International
Christian Kämmer, Technical Officer

Meer informatie

  • standaard revisie website (Engels);
  • schrijf je in op de nieuwsbrief over de revisies van de standaarden (Engels);
  • of schrijf in op de Nederlandse nieuwsbrief.