Oproep voor nominaties: PEFC Chain of Custody Working Group

PEFC nodigt belanghebbenden wereldwijd uit om kandidaten voor te dragen voor de permanente PEFC Chain of Custody Working Group.

Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de PEFC Chain of Custody, inclusief het onderhoud van de volgende standaarden die onlangs zijn herzien:

  • PEFC ST 2001, PEFC handelsmerken
  • PEFC ST 2002, PEFC Chain of Custody
  • PEFC ST 2003, vereisten van certificeringsinstellingen – Chain of Custody

De PEFC Chain of Custody Working Group zal werken aan de verdere implementatie en interpretatie van deze standaarden en de ontwikkeling van nieuwe tools. Zij zorgen er ook voor dat de PEFC Chain of Custody standaard up-to-date is met betrekking tot de behoeften van belanghebbenden, technologische ontwikkelingen en certificeringseisen.

Vul het nominatieformulier in om een ​​kandidaat voor deelname aan de werkgroep voor te dragen. De uiterste datum voor aanmelden is 31 januari 2020.

Hoe een kandidaat te nomineren
Zorg ervoor dat uw nominatie een of meer van de vijf onderstaande belanghebbendencategorieën vertegenwoordigt:

  • Gecertificeerde PEFC-schemagebruikers: boseigenaren en -beheerders; bosbouwindustrie (verwerking en handel) (max. 5 personen)
  • Niet-gecertificeerde PEFC-schemagebruikers: PEFC-schemabeoordelaars; certificeringsinstellingen; accreditatieinstellingen; adviseurs (max. 5)
  • Klanten en consumenten: detailhandel; consumentenorganisaties; institutionele gebruikers van bosproducten, inclusief overheden (max. 5)
  • Maatschappelijke organisaties: inheemse bevolking, werknemers en vakbonden, wetenschappelijke en technologische gemeenschap, milieu-, sociale en andere belangengroepen (max. 5)
  • Nationale kantoren, leden van PEFC International (max. 5)

Naast dit brede scala van belanghebbenden, streven we ook naar een evenwichtige vertegenwoordiging van geslacht en continenten/regio’s in de werkgroepen.

We accepteren alleen nominaties via het online nominatieformulier. De deadline is 31 januari 2020.

Belangrijke informatie
De eerste vergadering, een web conferentie, is gepland voor 19 maart 2020.

De werkgroep komt drie keer per jaar bijeen, voornamelijk in Genève, Zwitserland en een enkele keer op een andere locatie. Van leden wordt verwacht dat zij zoveel mogelijk consequent en persoonlijk aan vergaderingen deelnemen. Daarnaast kunnen van tijd tot tijd web conferenties plaatsvinden.

Leden ontvangen geen (reis)vergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de secretaris-generaal van PEFC International.

Nomineer nu uw vertegenwoordiger.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via marta.martinezpardo@pefc.org van PEFC International.