PEFC-certificaat voor eerste boseigenaren in Letland
Letland boseigenaren behalen PEFC certificaat

Particuliere boseigenaren in Letland hebben reden om feest te vieren. Particuliere boseigenaren van de vereniging MA Krāslava zijn de eerste in het land die het PEFC certificaat voor duurzaam bosbeheer hebben mogen ontvangen. In totaal gaat het om 23 boseigenaren met tezamen 417 hectare bos.

“We zijn zeer blij dat de eerste boseigenaren een PEFC certificaat hebben ontvangen. De PEFC-certificering stelt hen in staat om controleerbaar aan te tonen dat zij hun bos duurzaam beheren,” aldus de heer Martins Ailts bestuurslid van PEFC Latvia.

De 23 boseigenaren hebben hun PEFC certificaat behaald door zich aan te sluiten bij een groepsmanager, de heer Valērijs Drozdovs. Certificering via een groepsmanager is een mogelijkheid die PEFC vanaf haar oprichting heeft mogelijk gemaakt voor kleine boseigenaren. Natuurlijk kunnen boseigenaren een individueel PEFC-certificaat behalen, maar door aan te sluiten bij een groepscertificaat is al een hoop voorwerk gedaan voor procedures en administratie door de groepsmanager. Tevens scheelt het in kosten ten opzichte van een individueel certificaat.

“Nu de groepsmanager en 23 boseigenaren als eerste in Letland hebben laten zien dat het mogelijk is om het PEFC certificaat in groepsverband te behalen, hopen wij dat het

als voorbeeld zal fungeren voor andere boseigenaren, verenigingen en coöperaties en dat zij ook de stap maken om tot PEFC-certificering over te gaan,” zegt de heer Ailts.

Nederland en PEFC-boscertificering

Afgelopen juni hebben in Nederland de eerste boseigenaren een PEFC certificaat behaald. Wim Boom van Landgoed De Barkel was de allereerste, direct gevolgd door Hans Gierveld van Landgoed Twickel en Jan Zandvoort van Landgoed Weldam. Alle drie hebben zich aangesloten bij het PEFC certificaat van groepsmanager Ingenieursbureau Evan Buytendijk (IEB). IEB is in Nederland de eerste groepsmanager voor PEFC-boscertificering. Door middel van een online checklist van IEB kan op een eenvoudig wijze worden vastgesteld of het huidige beheer aan de eisen van de PEFC Standaard Nederland voor duurzaam bosbeheer voldoet.

Meer informatie over

Bosbeheer certificering;
De activiteiten in Letland (Engels);
Online checklist van IEB.