PEFC Nederland

Onze doelstellingen
PEFC heeft tot doel het aantal bedrijven met Chain of Custody certificering en het oppervlakte gecertificeerd bos in Nederland uit te breiden. Door middel van voorlichting, kennisoverdracht en promotie in de Nederlandse handelsketen van bos tot en met product, vergroot PEFC de bekendheid en acceptatie van het internationale PEFC-keurmerk bij bedrijven, boseigenaren en consumenten.

Onze bossen 
In vergelijking met andere landen heeft Nederland een bescheiden bosoppervlak: ongeveer 370.000 hectare. Op dit moment is minder dan de helft daarvan gecertificeerd. Ons doel is dan ook dat meer boseigenaren enthousiast worden om hun bos te laten certificeren.

De PEFC Bos Standaard opgesteld door het Landelijk Forum waarin vele belanghebbenden zitting hebben, is door PEFC International geaccepteerd. Sindsdien kunnen ook Nederlandse boseigenaren het PEFC-certificaat behalen.   

 
Irma, Patricia, Marten

Duurzaamheid als onderdeel van jouw bedrijfsvoering in de handelsketen
Hoe meer bedrijven het PEFC Chain of Custody certificaat bezitten, hoe meer gecertificeerde eindproducten op de markt komen en nog meer boseigenaren worden gestimuleerd hun bos duurzaam te beheren. Inkopers, voorschrijvers en consumenten vragen steeds vaker naar producten met PEFC-keurmerk om zekerheid te hebben over de duurzame herkomst ervan. Bedrijven met het PEFC Chain of Custody certificaat geven deze garantie. 

Onze oprichting in Nederland

Op 8 mei 2008 is de vereniging PEFC Nederland opgericht door:

  • de Federatie Particulier Grondbezit: De FPG is een vereniging van particuliere eigenaren van landbouwgronden (verpacht of in eigen gebruik), (oude en nieuwe) landgoederen, bossen en natuurterreinen;
  • Stichting de Marke Venray: tot en met 2013 beheerder van de bossen voor Gemeente Venray;

Daarbij werden zij ondersteund door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken (VNP). De VNP is de brancheorganisatie van de Nederlandse papier- en kartonindustrie.

Persbericht, foto’s en presentaties van voorgaande jaarbijeenkomsten:

De statuten van PEFC Nederland.

 

Het Bestuur

Het bestuur van de Vereniging PEFC Nederland bestaat uit:

Naam Functie
Maarten Willemen Voorzitter
Cris Mul Secretaris/Penningmeester
Anne-Phia Maris Bestuurslid
Hans Gierveld Bestuurslid
Nick Nijman Bestuurslid
Jack Weener Bestuurslid

Logo voor op home page

 

Van links naar rechts: Maarten Willemen (AVIH), Chris Mul, Anne-Phia Maris (Foresco) en Norman Snel (Sappi, bestuurslid t/m 4.11.2021). Niet op foto Hans Gierveld (Landgoed Twickel), Nick Nijman (Timber and Building Supplies Holland) en Jack Weener (BAM Nederland, Advies & Engineering).

Het College van Beroep

Het College van Beroep van PEFC Nederland bestaat uit ten minste 3 leden. De leden vervullen hun rol op persoonlijke titel. Zij worden bijgestaan door juristen van de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Het reglement waarin de werking van het College van Beroep staat beschreven vindt u hier.

Bas van Luik: Bas is jurist. Hij is directeur van de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Daarnaast treedt hij regelmatig op als jurist-secretaris bij door de Raad behandelde geschillen.

Peter Paul Grielen: Peter Paul heeft zijn achtergrond in rubberteelt, milieubeleid en regelgeving bij provincie Brabant en uitvoering van milieu-, recycling en biomassa projecten bij de Van Gansewinkelgroep. Hij is sinds zijn pensioen actief via het PUM programma van VNO-NCW (uitzending naar verschillende ontwikkelingslanden om ondernemers bij te staan met adviezen).

René Lahoye: René is gepensioneerd sectorbestuurder van de CNV Hout en Bouw vakbond . Hij onderhandelde over CAO’s en heeft vanzelfsprekend een extra scherp oog voor arbeidsomstandigheden in het kader van sociaal verantwoord ondernemen.

Dick Wilkens: Dick is tot op de dag van vandaag actief in de houthandel. Vele jaren was hij directeur van de Nederlandse vestiging van een Fins bosbouw- en houtbedrijf. Daarnaast was hij lid van diverse commissies bij de Koninklijke VVNH (Vereniging Nederlandse Houtondernemingen). Hedendaags is hij werkzaam bij een houtimport bedrijf. 

 
Wetgeving - PEFC

Contactgegevens College van Beroep:
Postbus 19290,
3501 DG Utrecht
Tel.: 030 233 0165
Fax: 030 230 0125

Klachtenprocedure

Procedures voor het College van Beroep

PEFC Nederland is een vereniging. Elke organisatie of rechtspersoon die de doelen van PEFC ondersteunt kan bijzonder lid worden. Gecertificeerde bedrijven en boseigenaren zijn automatisch lid van PEFC Nederland. Als lid heb je tijdens de jaarlijkse algemene Ledenvergadering inspraak over de door PEFC Nederland te varen koers. In de Algemene Ledenvergadering wordt je als lid geïnformeerd over de activiteiten en legt het bestuur verantwoordelijkheid af over het afgelopen jaar.

Partners

PEFC hecht er waarde aan om partner te zijn van organisaties die duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en het gebruik van duurzaam hout en papier centraal hebben staan. Wij zijn partners van:

  • MVO Nederland
  • Dutch Green Building Council (DGBC) en
  • Het Houtpaviljoen.

xx

Wil je lid worden of meer over onze partners weten? Bekijk dan de mogelijkheden of neem contact op met Patricia Dolman.

 
Eerste PEFC boscertificaat De Barkel
Van links naar rechts: Evan Buytendijk met de heer en mevrouw Boom van De Barkel