PEFC-standaard ‘in je moerstaal’
Kranten drukken - PEFC gecertificeerd papier

De nieuwe internationale Chain of Custody standaard die PEFC eerder dit jaar vaststelde, is vanaf nu ook in het Nederlands beschikbaar. PEFC is dé wereldwijde organisatie die zorgdraagt voor duurzaam bosbeheer. Door de internationale standaard aan te bieden in de lokale taal, wil de organisatie voor alle betrokken bedrijven begrijpelijker maken wat er in de internationale standaarden staat.

In de vernieuwde Chain of Custody-standaard is nog beter dan voorheen vastgelegd waaraan bedrijven moeten voldoen om producten van het PEFC-keurmerk te mogen voorzien. Zo is er bijvoorbeeld heel concreet uitgesloten welk materiaal niet mag worden voorzien van een keurmerk.

De standaard is nu dus ook beschikbaar ‘in je moerstaal’, al is die vertaling geen officiëel document maar dient ze als leidraad. Mocht ergens verwarring over bestaan, dan blijft de Engelse versie leidend.

De volledige tekst van de Chain of Custody standaard is hier te downloaden.