Jaarbijeenkomst 2019 – Hoe maken we morgen ook nog het verschil?

Hoe maken we morgen ook nog het verschil? Die vraag stond centraal tijdens de jaarbijeenkomst van PEFC Nederland in Driebergen. PEFC zocht het antwoord op deze vraag door een aantal heikele onderwerpen aan te snijden.

Zo noemde Maarten Willemen, voorzitter van PEFC Nederland, de afspraken die inmiddels tussen PEFC Nederland en FSC Nederland bestaan om de hindernissen weg te nemen op de route naar 100% duurzaam geproduceerd hout. Hij benoemde ook de behoefte aan een meer volwassen relatie tussen de Nederlandse overheid en de private duurzaamheids-certificaten voor bosbeheer.

Vervolgens presenteerde Cees Boogaerdt, directeur van Boogaerdt Hout, hoe PEFC samen met zijn bedrijf probeert om in Myanmar een lokale standaard voor duurzaam bosbeheer te ontwikkelen. Waar veel landen de import van teakhout uit Myanmar inmiddels hebben gestaakt, met alle economische gevolgen van dien, kan met gecertificeerd hout uit duurzaam beheerde bossen weer een inkomstenbron voor de lokale bevolking ontstaan. Juist door tegen de stroom in te bewegen, krijgt in Myanmar de ontwikkeling van duurzaam bosbeheer een kans.

 

Het gebruik van houtige biomassa als energiebron is op dit moment een onderwerp van veel discussie in Nederland, ook in relatie tot certificering. Daarom werd de vraag gesteld: moet een duurzaamheidscertificaat als PEFC iets zeggen over deze toepassing van het duurzaam geproduceerde hout? Lotte Asveld, assistant professor aan de TU Delft, schetste hoe bij discussies over het gebruik van houtige biomassa de overwegingen in samenhang geordend kunnen worden. Ze gaf daarbij als boodschap aan PEFC mee, dat je rekening moet houden met de verschillen in achtergrondkennis van mensen over het onderwerp en dat een goede afweging niet gebaseerd kan zijn op losse argumenten.

 

Peter-Paul Schouwenberg, hoofd milieu van RWE, had een duidelijke boodschap aan PEFC Nederland: zorg ervoor dat het schema voor duurzaam bosbeheer wordt goedgekeurd door de ADBE, de Adviescommissie Duurzamheid Biomassa voor Energietoepassingen van de Nederlandse overheid. Op die manier kan je namelijk een inspiratie zijn voor andere landen om dit ook te doen, waardoor er meer investeringen op het gebied van duurzaam bosbeheer worden gedaan.

 

Uiteindelijk liggen de wortels én de toekomst van PEFC in duurzaam bosbeheer. De middag werd daarom afgesloten door Kerstin Dafnäs, voorzitter van Spillkråkan, de vereniging voor vrouwelijke boseigenaren in Zweden. Zij bevestigde dat kleine boseigenaren in Zweden via PEFC groepscertificering worden gestimuleerdin het nadenken over duurzame keuzes in het bosbeheer.

Na de bijeenkomst werd het gesprek voortgezet in het mooie en unieke landhuis van Buitenplaats Sparrendaal. Onder het genot van een hapje en drankje werd er verder gepraat over de onderwerpen die eerder die middag ter sprake waren gekomen.

« van 2 »