Publieke consultatie Japanse boscertificeringsstandaard

De Japanse Sustainable Green Ecosystem Council (SGEC) heeft goedkeuring aangevraagd bij PEFC voor de Japanse bosstandaard. Wereldwijd worden belanghebbenden uitgenodigd om voor 13 juli a.s. feedback te geven of de bosstandaard voldoet aan de Duurzame Meetlat van PEFC.

SGEC

Sinds de oprichting in 2003 zet SGEC zich in om duurzaam bosbeheer te bevorderen in het bijzonder bij 2,5 miljoen kleine en familie boseigenaren. Het gemiddelde oppervlakte bosbezit per eigenaar in Japan is namelijk slechts 2,7 hectare. SGEC is het grootste boscertificeringssysteem in Japan.

De nationale certificeringsystemen van PEFC worden opgesteld op basis van PEFC ’s internationale Duurzame Meetlat met inbreng van álle belanghebbenden, gevolgd door een nationale publieke consultatieronde en een pilot waarbij de standaard in de praktijk wordt toegepast. Gezamenlijk moeten de nationale belanghebbenden besluiten over de definitieve opstelling van het nationale systeem.

Om vervolgens te garanderen dat aan de eisen van PEFC is voldaan, wordt het nationale systeem getoetst door onafhankelijke deskundigen die daarbij de input van de internationale publieke consultatie in beschouwing neemt. Zo kunnen alle geïnteresseerden inzichten verschaffen over of een nationale standaard de PEFC-eisen nakomt. Deze internationale publieke consultatie is dus een belangrijk onderdeel in het proces.

Hierna controleert een onafhankelijke Panel van Experts de toetsing en zal bij een positieve uitkomst de leden van PEFC International gevraagd worden om te stemmen over de erkenning van het nationale boscertificeringsysteem.

Alle belanghebbenden worden opgeroepen om uiterlijk 13 juli 2015 feedback te geven op het Japanse SGEC certificeringsschema via de PEFC Online Consultatie Tool.

Meer informatie:

 

15.05.2015