Publieke consultatie voor Indonesische eisen gemeenschapsbossen

In Indonesië spelen gemeenschapsbossen een belangrijke rol. Deze bossen van 2,3 miljoen hectare ondersteunen 3,4 miljoen huishoudens.

Het Indonesische nationale boscertificeringsysteem werd in 2014 goedgekeurd, sindsdien zijn meer dan 3 miljoen hectare bos PEFC-gecertificeerd. Hoewel de certificering van bos succesvol is bij grote bedrijven moet het nog starten bij de gemeenschapsbossen.

Om certificering toegankelijker te maken voor de gemeenschapsbossen heeft de Indonesian Forest Certification Cooperation (IFCC) met ondersteuning van het PEFC Collaboration Fund, GIZ en andere belanghebbenden nieuwe eisen ontwikkeld voor de certificering van bosbeheer door gemeenschappen.

Deze nieuwe eisen zijn ter goedkeuring aan PEFC International voorgelegd. Als onderdeel van het proces is er ook een wereldwijde publieke consultatie van 60 dagen gestart. PEFC International vraagt alle belanghebbenden om opmerkingen en feedback te geven om te zorgen voor de volledige naleving van deze nieuwe eisen met de Duurzame Meetlat van PEFC.

Alle opmerkingen die tijdens de wereldwijde openbare consultatieronde worden ontvangen bieden waardevolle informatie voor de onafhankelijke beoordelaar om te bepalen of de nationale eisen van het Indonesische boscertificeringsysteem voor gemeenschapsbossen voldoen aan de internationale eisen.

We hebben uw inbreng nodig!

Alle belanghebbenden worden uitgenodigd om het Online Consultaton Tool van PEFC te gebruiken om uiterlijk 20 november 2017 opmerkingen en feedback in te brengen over de IFCC Sustainable Community Forest Management Certification.

Over het PEFC goedkeuringsproces

De nationale certificeringsystemen van PEFC worden opgesteld op basis van PEFC’s internationale Duurzame Meetlat met inbreng van álle belanghebbenden, gevolgd door een nationale publieke consultatieronde en een pilot waarbij de standaard in de praktijk wordt toegepast. Om vervolgens te garanderen dat aan de eisen van de Duurzame Meetlat van PEFC is voldaan, wordt het nationale systeem getoetst door onafhankelijke deskundigen die daarbij de input van de internationale publieke consultatie in beschouwing neemt.

Zo kunnen alle geïnteresseerden inzichten verschaffen over of een nationale standaard de PEFC-eisen nakomt. Deze internationale publieke consultatie is dus een belangrijk onderdeel in het proces.

Hierna controleert een onafhankelijke Panel van Experts de toetsing en zal bij een positieve uitkomst de leden van PEFC International gevraagd worden om te stemmen over de erkenning van het nationale boscertificeringsysteem.