Unieke middag over bossen en certificering

Het bos en certificering stonden centraal tijdens de Jaarbijeenkomst van PEFC in Driebergen. De aanwezigen waren duidelijk betrokken bij de thema’s, want de interactie tussen het publiek en de sprekers was hoog gedurende het programma, ook tijdens de openbare discussie met FSC en PEFC.

De middag werd geopend door de kersverse voorzitter van PEFC Nederland: Maarten Willemen. Tijdens de ledenvergadering die vooraf ging aan de Jaarbijeenkomst was Maarten officieel benoemd tot voorzitter. Na een woord van welkom en korte introductie gaf Maarten het stokje over aan dagvoorzitter Gert Jan Nabuurs, hoogleraar en werkzaam bij Wageningen Environmental Research.

Een samenvatting van de presentaties:

Rino Jans, voormalig directeur/bestuurder van Bosgroep Midden Nederland en tegenwoordig directeur van Stichting Bargerveen sprak over de invloed van de klimaatverandering op het bos. Volgens Rino ontstaat door de klimaatverandering verdroging tijdens het groeiseizoen en meer schade door storm, hagel en bliksem.

De vitaliteit en groei van het bos verminderen, er is een hoger brandrisico en de bosexploitatie wordt minder makkelijk. Vooral belangrijk volgens Rino is de optredende verzuring. De klimaatverandering is slecht nieuws voor diverse boomsoorten. Denk aan de eik, de beuk, fijnspar en de grove den. Deze soorten gedijen niet goed bij het veranderende klimaat. In tegenstelling tot soorten als berk, esdoorn, linde en tamme kastanje. Dit zal ook gevolgen hebben voor de houtmarkt. Kortom, op dit moment is de hoogste prioriteit: het bos gezond te houden.

Jaap Kuper, voormalig rentmeester van Kroondomein het Loo gaf zijn visie over hoe het bosbeheer kan bijdragen aan de klimaatproblematiek. Volgens Jaap is het van belang dat het bos zodanig wordt beheerd dat de gebonden koolstof wordt vastgehouden. Bij voorkeur door de natuur haar werk te laten doen en door, met mate, bomen te oogsten die netto geld opleveren. Dat leidt tot een semi-natuurlijk bosecosysteem en dat is goed voor de koolstofbinding, voor de mineralenhuishouding, voor flora en fauna en voor de portemonnee. Na de presentaties van beide heren ontstond onder leiding van Gert Jan Nabuurs een goede open discussie met het publiek.

Fred Kistenkas, onderzoeker in het bosrecht en universitair docent aan de Leerstoelgroep Bestuurskunde en Wageningen Environmental Research, gaf een presentatie over de rol van certificering in relatie tot de huidige boswetgeving. Volgens Fred is de Boswet van 1961 de enige echte succeswet uit de wetsgeschiedenis omdat het bosareaal sinds die tijd steeg van 8 naar 10%. De Boswet was geldig tot en met 1 januari 2017 waarna de wetgeving gedecentraliseerd is en de verantwoordelijkheid hiervoor vooral bij provincies en gemeenten kwam te liggen. Sindsdien is er geen eenduidige benadering meer en weet vrijwel niemand wat wel en wat niet mag of kan. Fred meent dat de PEFC bosstandaard de wetgevingssystematiek van de toekomst kan zijn. Door beheer volgens de 6 principes, criteria en normen van PEFC regelt de sector zelf de boswetgeving en zal de dalende trend in het bosrecht weer omhoog gestuwd worden. Tevens lost het problemen op voor lokale overheden en het verstevigt en verduidelijkt de wetgeving voor bosbeheerders.

Tijdens het welkom aan het begin van de middag gaf Maarten Willemen, voorzitter PEFC Nederland, aan dat de unieke openbare discussie met Liesbeth Gort van FSC Nederland niet direct tot antwoorden zou leiden. Wél dat het een signaal is dat zowel FSC als PEFC pal voor de bossen staan en dat beide de ambitie hebben om het niveau van máár 10% gecertificeerde bossen wereldwijd te laten stijgen.

Dit kan in gang gezet worden door certificering te relateren aan klimaatambities en aan circulair ondernemen. Waarbij FSC en PEFC samen met de houtsector het gebruik van duurzaam hout promoten en het duurzaam inkopen door zowel publieke als private organisaties stimuleren. Voor de Nederlandse markt wordt op dit moment gezocht naar praktische oplossingen door de teams van beide kantoren, o.a. voor het mengen van duurzaam hout van beide keurmerken. Ook bij dit onderdeel van het programma was de interactie met het publiek goed. De vragen, suggesties en tips vanuit het publiek werden genoteerd om mee te nemen. Liesbeth en Maarten, gaven tijdens hun presentatie duidelijk aan wat de ambities zijn van de Nederlandse kantoren van FSC® en PEFC™ en dat zij zich samen hard zullen maken om te zoeken naar oplossingen en deze voor te leggen bij de internationale kantoren van beide organisaties.

Na de bijeenkomst werd het gesprek voortgezet in het mooie en unieke landhuis van Buitenplaats Sparrendaal. Onder het genot van een hapje en drankje werd er verder gepraat over het belang van onze bossen en certificering voor de samenleving.

Noteer alvast in je agenda:
De PEFC Jaarbijeenkomst in 2019 zal zijn op donderdag 31 oktober om 14.00 uur te Driebergen op Sparrendaal.

Hieronder kan je de foto’s bekijken:

Er is geen galerij geselecteerd of de galerij is verwijderd.