Erkenning voor duurzaam hout uit Maleisië
Tropisch bos, PEFC-gecertificeerd

PEFC is blij dat staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu het besluit heeft genomen om MTCS, het tot de PEFC familie behorende keurmerk voor duurzaam hout uit Maleisië, te erkennen in het kader van het duurzaam inkoopbeleid van de rijksoverheid. Tweede Kamer en WNF hebben zich achter dit besluit geschaard.

Het kabinet maakt zich al sinds geruime tijd hard voor het behoud en duurzaam beheer van bossen en het tegengaan van ontbossing. Met dat doel wordt alleen gecertificeerd hout ingekocht door overheden. Immers op dit moment wordt slechts 10% van de bossen wereldwijd aantoonbaar duurzaam beheerd volgens de eisen van de twee internationale keurmerken voor duurzaam bosbeheer: PEFC en FSC. Er moet nog hard gewerkt worden om de 100% te halen. Dit geldt zeker voor het zuidelijk halfrond en de tropische bossen. Juist daarom is PEFC verheugd dat het Maleisische familielid de erkenning heeft gekregen die het toekomt en daarmee in het duurzaam inkoopbeleid is opgenomen van het Rijk. “Maleisië, MTCS, werkt als een katalysator in de regio en stimuleert andere landen om het voorbeeld te volgen bij het bevorderen van duurzaam bosbeheer. Denk hierbij aan landen als Japan, China, Indonesië, India, Thailand, Nepal en Zuid-Korea” aldus Kees Boon, voorzitter van PEFC Nederland.

De visie van PEFC is ‘een wereld waarin mensen bossen duurzaam beheren’ Daarom investeert PEFC bijvoorbeeld in capaciteitsopbouw om certificering toegankelijk te maken voor de miljoenen kleine privé boseigenaren en gemeenschapsboseigenaren wereldwijd. Dat de investering werkt blijkt in de praktijk. Boon: “We zijn onlangs de grens van 300 miljoen hectare bos gepasseerd. Deze 300 miljoen hectare op 6 continenten worden beheerd volgens de eisen van het PEFC keurmerk. Juist de basis met lokale stakeholders is de kracht van PEFC.“

Duurzaam bosbeheer omvat veel meer dan alleen beheer van bos en milieukwesties. Duurzaam bosbeheer gaat ook over de sociale, economische en culturele dimensies in onze samenleving. Dit zijn ook de kernelementen van de 17 Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. In SDG 15, het leven op land, wordt direct naar duurzaam bosbeheer verwezen, maar duurzaam bosbeheer is een wezenlijk onderdeel van de meeste – zo niet alle – SDG’s. Boon besluit: “ Het is goed dat ook Maleisië nu als een belangrijke leverancier van duurzaam gecertificeerd tropisch hout wordt erkend. Dat levert een echte bijdrage aan de SDG’s. Dat hout kan verantwoord worden gebruikt in de Nederlandse woningbouw.“