Wat zijn de overeenkomsten van de SDG’s en PEFC?

Wat zijn de overeenkomsten van de SDG’s en PEFC?

Duurzaam bosbeheer, waar het internationaal erkende PEFC keurmerk voor staat, omvat veel meer dan alleen beheer van bos en milieukwesties. Duurzaam bosbeheer gaat namelijk ook over de sociale, economische en culturele dimensies in onze samenleving. Dit zijn ook de kernelementen van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Het meest voor de hand liggende waar duurzaam bosbeheer aan bijdraagt is bescherming van het leven op land (SDG 15). Zo’n 80% van de plant- en diersoorten is namelijk afhankelijk van bos voor hun bestaan. Duurzaam bosbeheer is echter een wezenlijk onderdeel van alle SDG’s.

People

Veel van ’s werelds armste mensen in en rond bossen zijn afhankelijk van dat voedsel uit het bos (SDG 2). Bossen voorzien mensen van voedsel, denk aan wild, vis, planten, vruchten, noten en paddenstoelen. Bossen verschaffen hen in levensonderhoud waardoor armoede wordt bestrijd (SDG 1).

Bossen genereren werkgelegenheid en economische groei, ook in afgelegen gebieden (SDG 8). Hele families, privé boseigenaren, runnen hun bosbedrijf en genereren daar inkomsten van voor het verbeteren van levensonderhoud en de opvoeding van hun kinderen (SDG 4). PEFC stelt bij het beheer van bos als eis dat de ILO  (International Labour Organization) conventies voor o.a. gelijke betaling en behandeling van vrouwen worden nageleefd (SDG 5), ook al heeft het land het ILO verdrag niet ondertekend. Gelijkheid in leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, afkomst, religie of economische positie is hierbij van groot belang (SDG 10).

Bossen dragen bij aan de gezondheid en welzijn van de mens doordat zij voorzien in plekken voor recreatie en naast hout ook grondstoffen voor geneesmiddelen leveren en fijn stof wegvangen uit de lucht (SDG 3).

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

In totaal zijn wereldwijd 1,6 miljard mensen economisch afhankelijk van de bossen. 60 miljoen inheemse mensen zijn volledig afhankelijk van bos omdat zij erin leven en wonen. Voor 350 miljoen mensen zijn bossen een directe bron van inkomsten. Verlies van bosoppervlak vormt dus een regelrechte bedreiging voor de manier van leven en het levensonderhoud van een grote groep mensen. Ook in Nederland zijn duizenden mensen direct en indirect afhankelijk van bos voor hun inkomen door hun werk in de toeleveringsketen van bos tot consument voor talloze producten waarin hout en papier een rol spelen. Daarom zijn de duurzaamheidseisen van het PEFC keurmerk gebaseerd op ecologische, economische én sociale belangen.

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Planet

De bijdrage van bossen bij het tegengaan van de huidige klimaatverandering is bekend (SDG 13). Een boom neemt tijdens het groeien via de bladeren het broeikasgas kooldioxide (CO2) uit de lucht en geeft zuurstof (O2) vrij in de atmosfeer. Zolang we de geoogste bomen gebruiken in producten en (bouw)projecten komt de CO2 niet terug in de atmosfeer. Bij duurzaam bosbeheer zorgt de PEFC-gecertificeerde beheerder, boseigenaar er voor dat er na het oogsten weer bos terug groeit, zo wordt er opnieuw CO2 opgenomen uit de atmosfeer.

De rol die bossen hebben bij watervoorziening (SDG 6) is onontbeerlijk. Ongeveer 75% van ’s werelds toegankelijke zoet water komt uit de bossen. Door de filterende werking van bosbodem is het bos een goede bron om drinkwater te winnen. Deze functie is ook voor Nederland zeer relevant, daarom tref je in veel bossen de bordjes ‘waterwingebied’ aan.

Bossen beschermen ons ook, en wel tegen de verwoestende kracht van water. Met hun wortels houden de bomen, struiken en planten in het bos de bodem vast. Daarmee voorkomen ze vooral op hellingen dat tijdens hevige regenval de bodem

wegspoelt (bodemerosie) en dat belangrijke voedingstoffen verloren zouden gaan. In gebieden met heuvels en bergen beschermt het bos de mens tegen lawines en modderstromen. Mangroven, bomen of struiken, groeien in de tropen langs de zeekust in gebieden met een getij, ze gedijen het beste langs lage en vlakke kusten met warm zeewater (SDG 14). Ook mangroven kunnen bij tropische stormen levens behoeden door de kracht van de golfslag van de zee naar het land te verminderen waardoor bodemerosie wordt tegengegaan. Tevens zijn gebieden met mangroven een goede kraamkamer voor vissen en vogels omdat zij beschutting en belangrijke voedingstoffen geven. PEFC-gecertificeerde boseigenaren waken over de maatschappelijk belangrijke functies van het bos.

De meest voor de hand liggende grondstof uit bos is hout dat voor enorm veel toepassingen en producten op grote schaal wordt gebruikt. Hout is biobased bouwmateriaal dat een gunstig effect heeft op het binnenklimaat van gebouwen en recyclebaar is. Deze recyclebaarheid is een goede bijdrage aan de circulaire economie, maar daarnaast is hout ook hernieuwbaar, mits afkomstig uit duurzaam beheerd PEFC bos! Met duurzaam bosbeheer kunnen we hout gebruiken om duurzame steden en gebouwen te bouwen met hernieuwbare grondstof (SDG 11) maar ook houtige biomassa produceren voor het opwekken van schone energie (SDG 7).

Het mooie van deze grondstof is dat als we bossen beheren volgens de PEFC eisen, de bossen blijven voort bestaan en ook toekomstige generaties gebruik kunnen maken van de bossen en alle grondstoffen en diensten die het ons levert.

“It is simple, really. Human health and the health of ecosystems are inseparable.” 
[Gro Harlem Brundtland speech, 2000, Camberra]

Samenwerken: versterkt

Het PEFC keurmerk werkt lokaal samen met vele instellingen, bedrijven en overheden over de hele wereld, want PEFC is een wereldwijde multi-stakeholder organisatie die kennis, expertise en financiële middelen deelt met lokale belanghebbenden (SDG 17). Deze lokale manier van werken helpt bij het vinden van een duurzame oplossing voor gemeenschappen en overheden voor het beheer van hun bos, waardoor mensenrechten inclusief traditionele rechten van lokale volkeren worden gerespecteerd en conflicten vermeden worden (SDG 16). Alleen door internationaal en lokaal samen te werken en innovatie te stimuleren (SDG 9) bij bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe methodes, standaarden en onderzoeken komen we in onze samenleving vooruit. Samenwerken versnelt het verduurzamingstraject om onze aarde, de bossen, te behouden. Samen staan we sterk!

Het grootste internationale keurmerk voor duurzaam bosbeheer, PEFC, stelt mensen in staat om aantoonbaar verantwoord te consumeren (SDG 12).

Wil je meer in detail lezen over enkele kernelementen van PEFC? Klik op de onderstaande SDG-icoontjes.

Wil je meer lezen over PEFC en de SDG’s? Klik dan op onderstaande SDG’s:

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

SDG life below water - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

SDG 17, partnerships for the goals