FAQ

Veel gestelde vragen

Om het jou makkelijk te maken vind je hier het antwoord op een aantal veel gestelde vragen aan PEFC. Heb je een andere vraag? Dan kan je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.


Wat maakt PEFC uniek?

Antwoord: Nationale belangengroepen in ieder land stellen de nationale criteria voor duurzaam bosbeheer op. Vervolgens toetst een onafhankelijke deskundige organisatie of verschillende belangengroepen zijn betrokken en of de nationale criteria voldoen aan de eisen (Duurzame Meetlat) van PEFC Internationaal. Iedere vijf jaar worden deze nationale criteria herzien en worden deze opnieuw getoetst aan de duurzame eisen van PEFC Internationaal. Door deze bottum-up benadering houdt PEFC rekening met de sociale, ecologische en economische omstandigheden van ieder land en sluit PEFC aan op nationale wet- en regelgeving. Dit geeft de beste garanties dat duurzaam bosbeheer op de lange termijn geworteld blijft in een land. Door de vijfjaarlijkse herziening van de criteria blijven de belanggroepen in het land betrokken en blijven de cirteria up-to-date naar de kennis van vandaag. PEFC is het grootste internationale keurmerk voor duurzaam bosbeheer. Door het PEFC-keurmerk kan hout en papier uit duurzaam beheerd bos zich onderscheiden op de markt. Wil je uitgebreider lezen over wat PEFC uniek maakt en wat de voordelen voor jou zijn? Lees dan meer op deze pagina.


Hoe kan ik als bedrijf duurzaam bosbeheer bevorderen?

Antwoord: Als verwerkend bedrijf kunt u een PEFC Chain of Custody (CoC) certificaat behalen. Hier lees je meer over het behalen van een CoC certificaat.  Als inkopend bedrijf kan je een duurzaam inkoopbeleid voor hout- en papierproducten hanteren. PEFC heeft een model beleidsverklaring waarmee je een duurzaam beleid makkelijk zelf kunt opstellen. Kern van het beleid is dat je enkel hout- en papierproducten inkoopt die aantoonbaar uit duurzaam beheerde bossen afkomstig zijn, waarbij keurmerken als PEFC™ en FSC® worden geaccepteerd als bewijs daarvan.
Het opstellen van een inkoopbeleid is stap één. Stap twee is het daadwerkelijk vragen om producten uit duurzaam beheerd bos (zie voorbeeld deze modelclausule voor een duurzame bestektekst). Stap 3 is dat je via het PEFC register controleert of jouw leverancier PEFC-gecertificeerd. Stap 4 Je controleert of op het leveringsdocument (factuur en/of pakbon) vermeldt staat dat het product PEFC-gecertificeerd is.


Kan ik nagaan of mijn leverancier inderdaad een PEFC gecertificeerd product levert?

Antwoord: Ja dat kan.
Via de publieke PEFC database kan je controleren of jouw leverancier in het bezit is van een geldig PEFC Chain of Custody certificaat. Tevens kijk je of op de factuur en/of pakbon van het betreffende product de claim “X% PEFC gecertificeerd” staat. Onafhankelijke certificeerders controleren PEFC Chain of Custody gecertificeerde bedrijven zodat jij er op kan vertrouwen dat jouw PEFC-gecertificeerde leverancier de PEFC claim terecht gebruikt.


Wie controleert de gecertificeerde bossen en bedrijven?

Antwoord: Geaccrediteerde, onafhankelijke instellingen. Het certificeren en de daarbij behorende controle van het bosbeheer en de bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door onafhankelijke certificerende instellingen en niet door PEFC zelf. Door PEFC erkende certificeerders voldoen aan de eisen die PEFC stelt en beschikken over de juiste accreditatie, afgegeven door de Raad van Accreditatie.
De lijst van certificerende instellingen vindt je bij de informatie voor ondernemers in het tabblad ‘Wie kan mij certificeren?’.


Wat levert het PEFC Chain of Custody certificaat mijn bedrijf op?

Antwoord: Met een PEFC certificaat heb je makkelijker toegang tot de markt die in toenemende mate vraagt naar aantoonbaar duurzame grondstoffen en producten.
Er is wereldwijd al ruim 300 miljoen hectare bos PEFC gecertificeerd. Er is dus een hele grote beschikbaarheid (volume, soorten, specificaties) van duurzame grondstoffen. Dat maakt het makkelijker om aan de vraag naar duurzaamheid te voldoen. Het feit dat PEFC is erkend in bijvoorbeeld BREEAM, DuboKeur®, Ecolabel en STABU maakt ook dat de vraag naar gecertificeerde producten toeneemt. Ook als jouw bedrijf de vraag nú nog niet krijgt, zal deze in de toekomst op je af komen. Hierop kan je anticiperen door een PEFC Chain of Custody te behalen. Met het PEFC certificaat maak jij transparant dat je duurzame materialen levert.
Doet je ook mee? Kijk dan hier voor het 8 stappenplan waarmee jouw organisatie zich kan voorbereiden op PEFC Chain of Custody certificering.


Wat moet ik doen om een PEFC Chain of Custody certificaat te behalen?

Antwoord: Doorloop het 8 stappenplan. Het stappenplan legt zorgvuldig en overzichtelijk uit wat je moet doen om het PEFC Chain of Custody certificaat te behalen. Uiteraard kan je altijd contact met ons opnemen indien je vragen hebt; wij helpen je graag.


Kan mijn bedrijf zich aansluiten bij een PEFC Chain of Custody groepscertificaat?

Antwoord: Ja, als je een klein zelfstandig bedrijf bent met minder dan 50 fte en niet meer dan 7,2 miljoen euro (9 miljoen zwitserse franken) omzet. Als je hieraan voldoet als bedrijf kan je tegen relatief lage kosten een PEFC Chain of Custody certificaat behalen door deel te nemen aan een groepscertificaat. Het beheer ligt dan bij een centrale coördinator: de groepsmanager. Deze adviseert en begeleidt je bij het behalen van het certificaat en ziet toe op de naleving van de PEFC Chain of Custody eisen. De lijst met groepsmanagers vindt je bij de informatie voor ondernemers in het tabblad ‘Wie kan mij op gang helpen?’.


Wat kost certificering?

Antwoord: De kosten zijn tweeledig, de kosten van de certificeerder en de jaarlijkse afdracht aan PEFC Nederland.
De jaarlijkse kosten voor certificering zijn onder meer afhankelijk van de omzet, grootte en complexiteit van jouw bedrijf.
Bedrijven die een PEFC Chain of Custody-certificaat bezitten betalen een deelnemersbijdrage aan PEFC Nederland. De staffel van de bijdrage start bij € 160 en is maximaal € 3.150 per jaar. PEFC Nederland gebruikt deze bijdrage om duurzaam bosbeheer te promoten. De deelnemersbijdrage wordt niet rechtstreeks aan PEFC Nederland betaald, maar is inbegrepen in de kosten van certificering. De tarieven vindt je bij de informatie voor ondernemers in het tabblad ‘Wat kost het?’. 


Ik gebruik 100% PEFC-gecertificeerd materiaal in mijn producten. Kan ik dat naar mijn klanten communiceren?

Antwoord: Ja dat kan. Als PEFC gecertificeerd bedrijf zet je de claim met het gecertificeerde percentage PEFC op het leveringsdocument dat gericht is aan jouw klant. Daarnaast kan een bedrijf met een PEFC certificaat het PEFC on-product label op zijn product plaatsen. In het PEFC on-product label kan men het percentage PEFC-gecertificeerd materiaal vermelden. PEFC vereist bij het on-product label een minimum van 70% gecertificeerd materiaal in het product. Indien het % lager is dan 70% is een on-product label niet toegestaan. Een beknopte handleiding van het label gebruik is hier te downladen.


Kan ik laten zien dat mijn PEFC-gecertificeerde product van gerecycled materiaal (hout of papier) is gemaakt?

Antwoord: Ja dat kan. Als een product voor meer dan 70% gerecycled is, kan je het ‘PEFC Gerecycled’ of ‘PEFC Gecertificeerd’ label op het product plaatsen. Als het product meer dan 85% gerecycled materiaal bevat, mag alleen het ‘PEFC Gerecycled’ label op het product gebruikt worden.

De voorschriften over het gebruik van het PEFC keurmerk is hier te lezen.


Hoe kom ik aan de PEFC labels en logo's?

Antwoord: Gecertificeerde bedrijven kunnen kosteloos een PEFC logo licentie aanvragen bij PEFC Nederland. Vervolgens kan je via de online Label Generator in enkele secondes PEFC labels en logo’s creëren.


FSC-hout mengen met PEFC-hout: Mag dat?

Antwoord: Ja, dat mag. Houtverwerkende bedrijven, met name in de timmerindustrie en bouwsector, stellen deze vraag geregeld. PEFC heeft speciale regels voor het bijmengen van hout zonder PEFC certificaat om ervoor te zorgen dat er geen hout uit controversiële oogst wordt gebruikt. PEFC beschouwt FSC gecertificeerd hout hierin als een bewijs van laag risico op controversiële herkomst. Daarom kan het als ongecertificeerd hout in een PEFC gecertificeerd product worden verwerkt. Een timmerfabriek bijvoorbeeld kan kozijnen maken waarin 80% PEFC en 20% FSC gecertificeerd hout is verwerkt. De kozijnen kunnen bijvoorbeeld worden verkocht als 80% PEFC gecertificeerd. Het infoblad over mengen van hout vind je hier en voor het mengen van papier hier.


Wat is het PEFC Due Diligence System (DDS)?

Antwoord: Een certificaathouder gebruikt de PEFC DDS om het risico te minimaliseren dat materiaal uit controversiële bronnen terecht komt in producten die onder zijn Chain of Custody certificaat vallen. In de PEFC Chain of Custody is de DDS een integraal onderdeel. De PEFC DDS is zo opgesteld zodat organisaties deze als middel kunnen gebruiken bij het voldoen aan de eisen van de EU-houtverordening (EUTR).
De PEFC DDS betekent dat jij:
1. toegang regelt tot informatie over land van oogst en de gebruikte boomsoorten in het materiaal voor de ingekochte pulp, papier- en/of houtproducten.
2. vervolgens een risicoanalyse op herkomstgebied en handelsketen uitvoert. Hieruit volgt een hoog of laag risico op controversiële herkomst. PEFC en FSC gecertificeerd materiaal heeft een laag risico.
3. in geval van leveringen met hoog risico nader onderzoek pleegt, bijvoorbeeld door verificatie door derden.

Meer over de EUTR is te lezen op de pagina over de Europese Unie. Voor bedrijven die het PEFC CoC certificaat willen behalen heeft PEFC een 8 stappenplan gemaakt.


Kan je aangeven of PEFC een ‘green lane’ krijgt van de EUTR?

Antwoord: Puur juridisch gezien zegt de EUTR niet expliciet dat keurmerken voldoen (‘green lane’). Maar eenvoudig gezegd voldoen PEFC gecertificeerde hout-, pulp- en papierproducten aan de eis omdat je als bedrijf je ervan hebt verzekerd dat het risico op illegaliteit verwaarloosbaar is. Dit wordt, helaas alleen in het Engels uitgelegd door de Europese Commissie. Om jou tijd te besparen hieronder het relevante citaat:
“In simple terms, when assessing the risk of a product, operators should take into account, amongst other things, if a product is certified (e.g. against FSC/PEFC) or legally verified (e.g. against VLC). In practice, operators may rate credibly certified or legally verified products as negligible risk of being illegal, i.e. suitable for placing on the market with no further risk mitigation measures, provided that the rest of the information gathered and the replies to the risk assessment questions do not contradict such a conclusion.”
De complete tekst is hier te lezen.Wat is de EUDR?

Antwoord: Op 29 juni 2023 is de nieuwe Europese ontbossingverordening ingegaan: de EUDR (EU Deforestion Regulation). De wet volgt de EUTR (EU Timber regulation) op. De PEFC standaarden voldoen al aan de belangrijkste elementen van de EUDR, er wordt gewerkt aan aanpassingen om volledig in lijn te komen. PEFC ontwikkelt een extra module aan het PEFC certificaat om certificaathouders te ondersteunen bij de naleving van de verordening. Meer informatie wordt binnenkort gepubliceerd. Op deze pagina lees je meer over de EUDR.