Gedetailleerde documentatie PCSN I

Op deze pagina vind je alle documentatie over de exacte PEFC-eisen voor certificerende instellingen, groepsmanagers, logo gebruik door boseigenaren alsmede een toelichting op de bosstandaard (PCSN I), een document met gebruikte definities in de PEFC eisen en de samenvattingen van audit rapporten. De documenten, op de audit samenvattingen na,  zijn zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar. De audit samenvattingen zijn alleen beschikbaar in het Nederlands.

Samenvatting auditrapporten