Help bij het bepalen van duurzaam bosbeheer in India
NCCF India 40e lid PEFC

India heeft haar publieke consultatieronde geopend voor het bijdragen aan de concept standaard voor duurzaam bosbeheer. Je hebt nu de kans om een bijdrage te geven om ervoor te zorgen dat de bosstandaard naar behoeften en verwachtingen gaat voldoen.

Sinds NCCF, the Network for Certification and Conservation of Forests, uit India vorig jaar is toegetreden als 40e lid van PEFC International is er gewerkt aan de ontwikkeling van een nationale bosstandaard voor duurzaam bosbeheer. Voor een land als India waar 400 miljoen mensen afhankelijk zijn van de bossen in hun levensonderhoud is dat geen geringe opgave.

Met zijn rijke erfgoed aan bossen, adembenemende ecologische diversiteit en de sociaal economische betekenis van de bossen zijn er tal van aspecten die in ogenschouw genomen worden bij het ontwikkelen van een nationale duurzame bosstandaard. Door middel van uitgebreide betrokkenheid van belanghebbenden, met inbegrip van overleg in het bos tijdens het uitoefenen van werk, is de Indiase standaard voor duurzaam bosbeheer tot stand gekomen. De volgende fase, zoals wordt voorgeschreven volgens de eisen van PEFC, is de openbare publieke consultatieronde, zodat iedereen in het hele land de kans krijgt om bij te dragen bij het ontwikkelen van de bosstandaard.

Na de voltooiing van de publieke consultatieronde begin december zullen alle opmerkingen en bijdragen worden besproken en verwerkt door de werkgroep van belanghebbenden in India die de bosstandaard hebben ontwikkeld. Vervolgens zal er een pilot test gedaan worden om in de praktijk te toetsen op haalbaarheid, waarna de finale standaard ter goedkeuring wordt voorgedragen door NCCF.

Neem dus nu deel aan de publieke consultatieronde!

Als je ook bij dit proces betrokken wilt zijn kan je een (Engelse) bijdrage leveren via de publieke consultatieronde van NCCF.

Voor meer informatie
kan je contact opnemen met PEFC International Projects and Development Unit: development@pefc.org;
of the Network for Certification and Conservation of Forests, NCCF: info@nccf.in.