PEFC jaarverslag 2014: Towards the Tipping Point
PEFC jaarverslag 2014 Towards the tipping point

‘Towards the Tipping Point’ beschrijft ons werk en de vooruitgang die wij hebben geboekt”. “Een belangrijke indicator voor hoe ver we zijn gekomen in de bevordering van duurzaam bosbeheer was het resultaat van de eerste PEFC / GfK ‘Global Consumer Survey’.

Het resultaat van het onderzoek bewees dat consumenten vertrouwen hebben in het PEFC-keurmerk. Tevens dat de consument graag het PEFC logo op het product ziet” aldus Ben Gunneberg, CEO van PEFC International. “De resultaten tonen aan dat er grote potentie is voor de handelsketen en de retailers om duurzaam bosbeheer nog meer impuls te geven. Simpelweg door PEFC-gecertificeerd materiaal te gebruiken en het logo op het product te plaatsen.In 2014 ondernamen we een reeks initiatieven en gaven daaraan ondersteuning”, vervolgd de heer Gunneberg. PEFC jaarverslag 2014 Towards the Tipping Point

“We gaven input en waren het eerste bos certificeringskeurmerk dat de ‘New York Declaration on Forests’ ondertekende. Ook adviseerde wij het initiatief van de banksector, de Soft Commodities Compact, om verantwoord te handelen in grondstoffen zoals hout, palmolie en soja”.

In het jaarverslag ‘Towards the Tipping Point’ wordt ook de vooruitgang beschreven die PEFC in hectare heeft geboekt en het steigende aantal bedrijven met Chain of Custody certificaat. Eind 2014 was wereldwijd meer dan 260 miljoen hectare bos PEFC-gecertificeerd en meer dan 16.000 bedrijven in de handelsketen in het bezit van het PEFC Chain of Custody certificaat.

In hetzelfde jaar werden ook de Argentijnse, de Chinese en de Indonesische duurzame PEFC bosstandaarden geaccepteerd. Dat betekent dat alle belangrijke hout producerende landen in de wereld nu een nationaal PEFC boscertificeringssysteem hebben.

Toename in het aantal bedrijven en (branche) organisaties dat zich gecommitteerd heeft om PEFC-gecertificeerd materiaal in te zetten is ook in 2014 waargenomen. Deze trend wordt doorgezet met de richtlijnen van het Consumer Goods Forum, welke als doel netto-ontbossing in 2020 heeft. Ook Nederlandse bedrijven zetten deze trend door, bijvoorbeeld FrieslandCampina. FrieslandCampina zal voortaan wereldwijd voor haar verpakkingen grondstoffen gebruiken uit duurzaam beheerde bossen. In 2014 ondertekende FrieslandCampina daarom de beleidsverklaring duurzaam bosbeheervan PEFC.

“Dank allen, boseigenaar, producent, verwerker, retailer of consument voor uw bijdrage, klein of groot, in het bevorderen van een algemeen noodzakelijk doel: duurzaam bosbeheer wereldwijd bevorderen”, aldus Ben Gunneberg.

Meer informatie:

PEFC International jaarverslag 2014 – ‘Towards the Tipping Point’ (PDF 4.98 MB)

 

26.05.2015