Terugblik en vooruitblik

Nieuwe bosstandaard: nu ook voor bomen buiten het bos!

De Algemene Ledenvergadering van PEFC Nederland keurde dit jaar de nieuwe Nederlandse bosstandaard goed. Het ‘Forum’, een groep zeer betrokken belanghebbenden, stelde onder voorzitterschap van Albert Schimmelpenninck, de nieuwe standaard op. Bijzonder is dat daarin voor het eerst aandacht wordt besteed aan bomen buiten het bos, denk hierbij aan lanen en parken die door gemeentes worden onderhouden. Verder omvat de nieuwe bosstandaard de regels waar een boseigenaar zich aan moet houden om in aanmerking te komen voor PEFC-certificering. Het uitgangspunt daarbij is: wat bos is, moet bos blijven. Het Forum is er heel goed in geslaagd om een stevige bosstandaard op te stellen, zonder onnodige administratieve poespas. Alle betrokken partijen hebben het afgelopen jaar op een zeer constructieve manier met elkaar samengewerkt, met deze nieuwe standaard als prachtig eindresultaat. De bosstandaard wordt nog getoetst door onafhankelijke internationale deskundigen en in een internationale publieke consultatieronde. De General Assembly van PEFC International zal de standaard vervolgens bekrachtigen.

Om de bossenstandaard onder de aandacht te brengen van een breder publiek trok Albert Schimmelpenninck met zijn zoon, de bekende journalist en presentator Sander Schimmelpenninck, de bossen in. Het bezoek heeft een prachtig filmpje opgeleverd, waarin de waarde van onze bomen en bossen nog weer eens wordt onderstreept.

Tomorrow’s Timber: meer hout in de bouw

Het inzetten van gecertificeerd hout en houtproducten als bouwmateriaal is de eerste stap op weg naar duurzame gebouwen. Daarnaast is gecertificeerd hout het ideale circulaire bouwmateriaal. PEFC Nederland werkte daarom samen met uitgever MaterialDistrict en auteur Pablo van der Lugt aan een speciale PEFC-uitgave van het boek Tomorrow’s Timber. In vervolg hierop worden nu Tomorrow’s Timber Talks georganiseerd.

De Tomorrow’s Timber Talks zijn een initiatief van PEFC en worden verzorgd voor architecten en bouwingenieurs, desgewenst op locatie. De Talks worden gegeven door hout-biobased experts Pablo van der Lugt en ir. Atto Harsta.

Zij praten de architecten bij over duurzaamheid, gezondheid en de diversiteit aan mogelijkheden met hout, en dan met name op het gebied van ‘Mass Timber’ zoals (Cross Laminated Timber (CLT), Laminated Veneer Lumber (LVL), Glued Laminated Timber (Glulam). Mass Timber is overwegend, zo’n 90%, gemaakt van PEFC-gecertificeerd naaldhout. Bouwen in Mass Timber zorgt voor veel CO2 vastlegging en het biedt grote voordelen door de hoge bouwsnelheid en de geprefabriceerde bouwelementen. De Timber Talks mogen zich dus verheugen in veel belangstelling, en de verwachting is dat we deze Talks in 2021 in Nederland voortzetten, maar ook daarbuiten! Meer over de Talks: https://pefc.nl/talks/

Procurement claim: naar 100% aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout.

In samenwerking met DSM als belangrijke afnemer van houten pallets en FEFPEB, de Europese koepelorganisatie van palletproducenten, heeft PEFC Nederland een ‘procurement claim’ ontwikkeld. Met deze claim kan een houtverwerkend bedrijf aantonen welk aandeel van het gebruikte hout onder een certificaat is ingekocht. De procurement claim biedt objectief transparantie, want de claim bestaat uit de optelsom van PEFC- en FSC-gecertificeerd hout.

De procurement claim is een aanvulling op het PEFC Chain of Custody certificaat waarover palletproducenten al beschikken. Hierdoor is de implementatie ervan relatief eenvoudig en efficiënt. Voor de FEFPEB was het uitgangspunt dat aantoonbaar duurzaam ondernemen een voorwaarde is om succesvol te kunnen blijven in de toekomst. Voor DSM is duurzaamheid een kernwaarde en een belangrijk element van haar inkoopbeleid. De procurement claim sluit dus volledig aan bij het duurzaam inkoopbeleid van DSM en ondersteunt de selectie van duurzame palletleveranciers in Europa.

Het initiatief is inmiddels door FEFPEB gedeeld met de Nederlandse brancheorganisatie EPV. Een vijftal leden heeft zich direct beschikbaar gesteld om deel te nemen aan een pilot project om de toepassing en uitvoering van de “procurement claim” te testen. Het is de ambitie om deze procurement claim na een succesvolle implementatie in Nederland, verder Europees uit te rollen.

En wat brengt 2021?

Voor de houtsector was 2020 een voorspoedig jaar, maar voor de papier- en kartonsector duidelijk minder. PEFC Nederland zal in 2021 naast haar leden staan bij het bevorderen van het gebruik van gecertificeerd duurzaam hout en papier.

Daarom zullen we ons in 2021 blijven inspannen om het gebruik van hout in de bouw te bevorderen; een voortzetting van de Tomorrow’s Timber Talks dus.

Daarnaast hebben we de ambitie om samen met een grote partij in de Retail sector het publiek nog beter te doordringen van het belang van duurzaam hout en papier. Maar ook het bos blijft natuurlijk een speerpunt voor PEFC. Daarbij zoeken we steeds meer de samenwerking met grote partijen, die zich zichtbaar willen verbinden aan het belang van duurzaam bosbeheer. We hopen samen met zo’n grote partner het Mooiste Bospaadje (#mooistebospaadje) op social media nieuw leven in te blazen.

In 2021 willen we ook werk gaan maken van de certificering van het beheer van bomen buiten het bos. Samen met één of meer gemeentes rollen we de nieuwe bosstandaard uit, om daarmee aan het Nederlandse publiek zichtbaar te maken dat ‘hun’ bomen in lanen en parken goed worden beheerd.

Kortom; in de verwachting dat we in 2021 weer enigszins terug kunnen keren naar het ‘oude normaal’, is de ambitie van PEFC Nederland om vooral samen met anderen zichtbare stappen te zetten richting nog meer duurzaam bosbeheer en nog meer duurzaam gebruik van hout en papier. Samen voor onze bossen.

Namens het PEFC-team wens ik u, ondanks de bijzondere tijden, fijne feestdagen,

Maarten Willemen, voorzitter PEFC Nederland