Boseigenaren

Boscertificering in Nederland
De Nederlandse PEFC standaard voor duurzaam bosbeheer beschrijft aan welke eisen het bosbeheer in Nederland moet voldoen om een PEFC-certificaat te behalen.

Waarom boscertificering?

Inkopers van hout en houtproducten worden bestookt met vragen over “duurzaamheid, MVO” en  “is het wel gecertificeerd?” niet alleen vanuit hun eigen organisatie maar ook vanuit de consument. Ook hebben veel bedrijven een beleid waarin “duurzaam” een belangrijke plaats inneemt. De maatschappelijke druk om het “goed te doen” wordt steeds groter. Uiteindelijk komt de vraag vanuit de markt naar duurzaam en gecertificeerd hout bij de boseigenaar. Zonder certificering is hout moeilijker verkoopbaar, zeker als de klant er om vraagt.Op de foto: Patricia Dolman (PEFC Nederland) en Rob Philipsen (bosbeheerder gemeente Epe).

Het internationaal erkende keurmerk PEFC is een goed antwoord op alle vragen. Met het alomvattende eisenpakket van PEFC garandeert de boseigenaar dat de duurzaamheidseisen van uw opdrachtgevers op alle vlakken ingevuld worden. Een PEFC-gecertificeerd bos ligt aan de basis van gecertificeerde houtproducten.

Voor de Nederlandse boseigenaar is het PEFC-certificaat een bewijs, afgegeven door een onafhankelijke certificeerder, dat zijn bos aantoonbaar op een maatschappelijk verantwoorde manier wordt beheerd en daarmee dus voldoet aan de Sustainability Benchmark van het PEFC-keurmerk.

De PEFC bosstandaard is op nationaal niveau opgesteld, daarbij wordt rekening gehouden met

 • Het onderscheid tussen boseigenaren met minder dan 5 ha, 5 tot 200 ha en boseigenaren met meer dan 200 ha;
 • Bestaande wet- en regelgeving zodat onnodige controle achterwege kan blijven;
 • Het uitgangspunt dat duurzaam bosbeheer een aanpak is die slechts gedeeltelijk in getallen te vatten is en vooral zich uit in de houding van de boseigenaar.

Een PEFC certificaat maakt duurzaam bosbeheer transparant aantoonbaar.

Door het PEFC-keurmerk op hout- en papierproducten weet de gebruiker dat de grondstoffen ervan transparant aantoonbaar duurzaam zijn. Wereldwijd hebben al bijna 1 miljoen boseigenaren, met tezamen meer dan 325 miljoen hectare bosoppervlak, hun bosbeheer laten certificeren. Daarmee is PEFC wereldwijd het grootste keurmerk voor duurzaam bosbeheer.

Meer over boscertificering kun je lezen in de brochure of lees gelijk de Nederlandse PEFC Bosstandaard voor duurzaam bosbeheer.

PEFC-gecertificeerde boseigenaren en beheerders ontvangen een welkomstpakket met o.a. een plaquette voor aan de gevel welke duidelijk maakt dat het bosbeheer een PEFC-certificaat heeft.Eerste PEFC boscertificaat De Barkel
Van links naar rechts: Evan Buytendijk met de heer en mevrouw Boom van De Barkel

“PEFC bleek een systeem dat goed overeen kwam met onze eigen beheers filosofie”, Wim Boom van De Barkel

Hoe behaal ik het PEFC bosbeheer certificaat?
Er zijn twee manieren, namelijk deelnemen aan een groepscertificaat of individueel het certificaat behalen. Voor beide certificaten geldt dezelfde erkenning en dat je natuurlijk moet voldoen aan de PEFC eisen voor duurzaam bosbeheer en dat de certificering gedaan wordt door een onafhankelijke certificerende instelling.

Groepscertificering

Boseigenaren kunnen zich aansluiten bij een bestaand groepscertificaat waaronder meerdere boseigenaren hangen. De certificaathouder is de groepsmanager. Hij heeft het draaiboek voor jouw deelname, in grote lijnen al klaarliggen.  Bij boseigenaren die een beheersplan al klaar hebben wordt het gecontroleerd door de groepsmanager op aansluiting aan de eisen en criteria van PEFC.
Dus bestaande kennis kan worden ingezet, dat scheelt aanmerkelijk in tijd, kosten en energie.  

Het groepscertificaat, een praktische oplossing met vele voordelen.

 • De PEFC eisen zijn door de groepsmanager reeds vertaald naar de praktijk voor jou als boseigenaar.
 • De procedures kunnen vrijwel direct geïmplementeerd worden.

 
Boswerk mannen groep - PEFC
Boswerk planten man - PEFC

 • De nodige kennis is aanwezig bij de groepsmanager.
 • De kosten zijn lager dan bij een individueel certificaat.
 • De groepsmanager helpt je met het (blijvend) voldoen aan de standaard.
 • De groepsmanager vervult een aantal taken die je bij een individueel certificaat zelf op je moet nemen.
 • De groepsmanager doet steekproefsgewijs controles bij de leden


Individuele certificering

Voor individuele certificering kun je direct contact opnemen met een door PEFC erkende onafhankelijke certificeerder. Boseigenaren worden ieder jaar door de certificeerder gecontroleerd. Alle kosten van de certificeerder komen voor rekening van de boseigenaar, die zelf de certificaathouder is.

Wat kost PEFC boscertificering?
Naast de kosten die de certificeerder of de groepsmanager in rekening brengt betalen gecertificeerde boseigenaren een jaarlijkse deelnemersbijdrage aan PEFC Nederland. 

De deelnemersbijdrage voor boseigenaren is:

 • Een vaste deelnemersbijdrage van € 10,-
 • Eigenaren met een eigendom van meer dan 5 ha betalen daarbovenop € 0,10 per hectare.
Bedragen per 1 januari 2016, exclusief BTW.

Je bent dan automatisch lid van de Vereniging PEFC Nederland en hebt na het sluiten van de (gratis) licentieovereenkomst het recht om het PEFC logo te gebruiken.

Meer informatie over de licentieovereenkomst kunt je bij ons opvragen.

 
Boswerk mannen zaag oogsten - PEFC
Boswerk oogsten, PEFC
Wat doet PEFC met jouw deelnemersbijdrage?

 • Het wereldwijd faciliteren van multi-stakeholderprocessen ten behoeve van duurzaam bosbeheer, de kern van PEFC;
 • De vraag naar hout uit duurzaam beheerd bos stimuleren;
 • Het produceren van diverse materialen voor communicatie naar jouw bezoekers, klanten en eigen personeel, waaronder:

Ook komen we graag naar je toe om presentaties te geven waarin we uitleg geven over PEFC.


Groepsmanager

De Unie van Bosgroepen is de groepsmanager van het PEFC groepscertificaat. Je kunt contact opnemen met Gerard Koopmans, g.koopmans@bosgroepen.nl.

Certificeerder

SKH is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie voor boscertificering en daardoor bevoegd PEFC boscertificaten af te geven. Je kunt contact opnemen met Laura van Gilst, l.vangilst@skh.nl.
T 0317-453425
skh.nl

Adviseurs

Verschillende instellingen zijn gespecialiseerd in advisering en begeleiding rondom certificering van bosbeheer. Voor extra hulp bij het invoeren van de certificering kun je je o.a. wenden tot een van de volgende partijen

Borgman Beheer Advies
T 031 776 9045
borgmanbeheer.nl
info@borgmanbeheer.nl

FORM International
T 038 444 8990
forminternational.nl
info@forminternational.nl

 
Boswerk oogsten, PEFC