Over duurzaam bosbeheer

Over duurzaam bosbeheer

Gezien het belang van bossen voor onze planeet is duurzaam beheer van bossen essentieel om ervoor te zorgen dat deze bron van natuurlijke materialen als hout, voedsel en grondstoffen voor medicijnen niet in gevaar komt.

Wat is duurzaam bosbeheer?

Duurzaam bosbeheer is bossen zo te gebruiken dat de biodiversiteit, productiviteit, regeneratiecapaciteit, vitaliteit en het potentieel van bossen nu en in de toekomst behouden blijven zodat de bossen ecologische, economische en sociale functies blijven vervullen en er geen schade veroorzaakt wordt aan  ecosystemen. Boscertificering is het instrument om dit te bewijzen.

De drie pijlers van duurzaamheid

Duurzaam bosbeheer is gebaseerd op sociale, ecologische en economische belangen – de drie pijlers van duurzaamheid.

We kunnen deze pijlers niet scheiden. Als één pijler ontbreekt kunnen we onze bossen niet beschermen, kunnen planten, dieren en mensen die afhankelijk zijn van bos niet gedijen, zal illegale houtkap blijven bestaan en zullen ontwikkelingskansen niet worden benut.

Wat betekent dit in de praktijk?

Er zijn meerdere manieren om een ​​bos duurzaam te beheren. Bossen zijn namelijk zeer divers, van groenblijvende eucalyptusbossen in Tasmanië tot tropische regenwouden in Zuid-Amerika en naaldbossen in Canada.  Ook verschilt hun beheer enorm.

Bij PEFC zorgen we ervoor dat de  eisen voor duurzaam bosbeheer altijd zijn afgestemd op de behoeften van nationale of regionale sociaal-culturele context en andere lokaal relevante factoren.

Het gecertificeerde hout uit PEFC-gecertificeerde bossen geeft aantoonbaar de garantie dat bossen blijven bestaan en dat de grondstof hernieuwbaar is, gecertificeerde boseigenaren zijn

namelijk verplicht om oogst en bijgroei in balans te houden en zo het bos te behouden of uit te breiden. Zo blijven de bossen hout en ecosysteemdiensten als schoon water leveren. Bovendien verhogen zij de koolstofopslag om klimaatverandering tegen te gaan.

Wat betekent dit voor Nederlandse bossen?

Ook in Nederland hebben we een PEFC standaard die geënt is op de Nederlandse omstandigheden.  Boseigenaren en bosbeheerders kunnen een PEFC-certificaat behalen. Het PEFC-certificaat is het bewijs dat het bos op een duurzame manier wordt beheerd en dat het bos blijft voortbestaan. Het certificaat wordt afgegeven door een onafhankelijke certificeerder.

Voor meer informatie over het behalen van een PEFC certificaat kijk op pefc.nl/boseigenaren.