Een duurzaam pioniersproject van hout

Een duurzaam pioniersproject van hout

Stories Amsterdam
Een duurzaam pioniersproject van hout

Product Description:

In 2021 werd het houten hybride woongebouw Stories opgeleverd. Project Stories is 45 meter hoog, staat in Amsterdam-Noord en is gebouwd met 770 m3 PEFC-gecertificeerd hout. Het zelfbouwproject Stories is in opdracht van de Gemeente Amsterdam tot stand gekomen. In de aanbesteding stonden duurzaamheid en circulariteit centraal. Er is gekozen voor houtbouw, een steeds populairdere keuze voor bouwconstructies. In 2016, toen het ontwerp voor Stories werd gestart, was hout als constructief materiaal echter nog niet zo in de aandacht als nu.

Inmiddels is bouwen met hernieuwbare, bio-based materialen helemaal hot. Dat is ook te danken aan architectonische hoogstandje als het Project Stories van architect Olaf Gipser, gebouwd door bouwbedrijf Heutink (PEFC Chain of Custody-gecertificeerd).

Stories is een van de eerste meerlaagse woningbouwprojecten van massiefhout in Nederland. Het was een pioniersproject dat waardevolle inzichten heeft gebracht voor de realisatie van toekomstige houtbouwprojecten: een uitdaging en een leerproces.

Een collectieve uitdaging
In 2015 nodigde gemeente Amsterdam bouwgroepen uit om zich in te schrijven voor zes kavels in Buiksloterham in Amsterdam-Noord. Daaruit vloeide het initiatief vanuit Olaf Gipser en Heutink Groep voor de vorming van een collectief particulier opdrachtgeverschap. ‘Het ontwerptraject van de innovatieve toepassing van de houten constructie was complex, met samenwerking tussen veel verschillende partijen (waaronder de toekomstige bewoners) en bouwfysische uitdagingen’, volgens Olaf. ‘Maar uiteindelijk is iedereen trots dat er zoveel ambities gerealiseerd zijn gedurende het traject van intensieve en gedreven samenwerking.’

Complexe gevelconstructie
Tijdens de bouwtijd van ca. 2 jaar is er veel tijd gestoken in de complexe gevelconstructie van Stories.  De architectonische opzet is namelijk volgens het Open Building-principe gebouwd, wat betekent dat het gebouw in de toekomst aangepast kan worden aan veranderende behoeften, met de klimaatverandering in het achterhoofd. Ook voor- en tijdens het project is op het gebied van engineering nog veel doorontwikkeld. Bij de start van het project was er nog maar weinig bekend over de samenstelling en constructie in houtbouw zoals die bij Stories is toegepast.

Herbruikbaar en met PEFC-gecertificeerd hout
Met oog op de huidige klimaat problematiek biedt hout een duurzame oplossing vanwege de CO2-opslag en draagt het bij aan de biodiversiteit van de omgeving. Het project slaat een grote hoeveelheid CO2 op en door met minder beton te bouwen bedraagt het totale CO2-voordeel bijna 1200 ton. De keuze voor PEFC-gecertificeerd hout was cruciaal en vormde een onderdeel van het Programma van Eisen van de architect en bouwgroep. Tevens is hout herbruikbaar en in het geval van Stories zijn de panelen herbruikbaar voor bijvoorbeeld het casco van een nieuw gebouw. ‘Door het Open-Building-principe te promoten, dragen wij bij aan de transitie naar een economie die zich bezighoudt met de gevolgen en voordelen op lange termijn’, aldus Olaf.

Workshops
Aan de hand van het boek Tomorrow’s Timber (De Houtbouw Revolutie) geven de schrijvers Pablo van der Lugt en Atto Harsta speciale (online) workshops voor architecten, ontwerpers, ontwikkelaars in de bouw, bouwers en beleidsmakers. Tijdens die bijeenkomsten, Tomorrow’s Timber Talks geheten, worden de gebruiksmogelijkheden van duurzaam hout uitvoerig toegelicht. Het gaat dan overigens niet alleen over bijzondere gebouwen zoals Stories, maar ook over kleinschaligere woningbouwprojecten.

De Tomorrow’s Timber Talks zijn erkende en geregistreerde CPD trainingen bij het Architecten Register. Deelnemers ontvangen o.a. het boek De Houtbouw Revolutie. Wil je meer informatie over deze workshops of je gelijk aanmelden? Dat kan op pefc.nl/talks.