Sander Schimmelpennick interviewt Albert Schimmelpennick

Sander Schimmelpennick interviewt Albert Schimmelpennick

Sander Schimmelpennick interviewt Albert Schimmelpennick

Product Description:

Albert Schimmelpenninck is het afgelopen jaar als voorzitter van het Nederlandse PEFC Forum verantwoordelijk geweest voor het moderniseren van de Nederlandse regels voor duurzaam bosbeheer. Albert is dus bij uitstek in staat om uit te leggen wat duurzaam bosbeheer is, waarom het belangrijk is en wat de toegevoegde waarde van PEFC is voor boseigenaren en  consumenten.

Albert wordt hierover geïnterviewd door zijn zoon journalist Sander Schimmelpennick.