Author: patricia
PEFC Nederland kijkt terug op een succesvol jaar ondanks de beperkingen door Covid-19. Er is vooral door het team veel energie gestoken in het bouwen met duurzaam hout en in het afronden van de nieuwe standaard voor Duurzaam Bosbeheer. Nieuwe projecten als de procurement claim, Bomen Buiten het Bos en de retail sector gaan we
Towards the next building revolution Wist je dat bouw- en constructiewerkzaamheden goed zijn voor 36% van het wereldwijde energieverbruik en 39% van de energie-gerelateerde CO2-uitstoot? Architecten en mensen die in de bouwsector werken, hebben een sleutelrol bij het tegengaan van klimaatverandering door over te schakelen op duurzaam bouwen. Bomen spelen een cruciale rol in de
Gebruik hout en bespaar CO2 uitstoot
Graag ondertekent PEFC Nederland het manifest “Een eerlijk speelveld voor een duurzamer Nederland” omdat het inzetten van PEFC-gecertificeerd hout en houtproducten garandeert dat de CO2 opslag vergroot wordt. PEFC-gecertificeerde boseigenaren hebben namelijk de verplichting om er voor te zorgen dat er na het oogsten weer bos terug groeit. Zo blijft CO2 niet alleen opgeslagen in