Bomen filteren de lucht

Bomen filteren de lucht

Door (vlieg)verkeer en industrie wordt onze lucht dagelijks vervuild met gassen en vrijgekomen fijnstof. Bomen spelen een belangrijke rol bij het reinigen van de lucht: binnen een straal van 100 meter kunnen bomen een kwart van de vervuiling zuiveren.

Deze filterende functie van bomen verlaagt de kans op longziekten, hart- en vaataandoeningen en neurologische klachten. Bomen in woonwijken en buurten hebben dus een positieve invloed op onze gezondheid.

Reden genoeg om de (buurt)bomen goed te beheren en te verzorgen.