Nederlandse overheid

De Nederlandse Overheid

De Rijksoverheid en andere overheden zoals provincies, gemeentes en waterschappen en semi-overheidsinstellingen streven naar 100% duurzame inkoop, ook voor hout. Alle criteria voor duurzaam inkopen van de Rijksoverheid zijn te vinden op de website van PIANOo.  Op deze website zijn zeer veel documenten onderzoeksrapporten te vinden die u kunnen helpen. Ook over de “Inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout”.  Deze criteria zijn bepalend voor aankopen van de overheden. De Rijksoverheid heeft in 2008 de Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) ingesteld om vast te stellen welke (certificatie)systemen voldoen aan de Nederlandse overheidseisen voor duurzaam bosbeheer. PEFC International is goedgekeurd door TPAC.

Naast regelgeving en maatschappelijke stimulansen kent de overheid ook financiële stimuli, subsidie, voor het toepassen van hout uit duurzaam beheerd bos. Lees meer over de financiële prikkels van overheid.