Financiële prikkels

De Nederlandse overheid bevordert het gebruik van duurzaam geproduceerd hout niet alleen via duurzaam inkopen, maar ook in financiële zin: Er zijn twee subsidie regelingen waarvoor PEFC-gecertificeerd hout in aanmerking komt: MIA (Milieu Investeringaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen).

Deze twee subsidieregelingen geven de mogelijkheid:

  1. fiscaal voordelig te investeren in milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen;
  2. innovatieve milieuvriendelijke producten sneller op de markt te brengen.

In de milieulijst 2019 van de MIA en Vamil behorend bij de subsidies staat het volgende over hout:

“het gebruik van duurzaam hout in (onderdelen van) een werk of product,  waarbij het gebruikte hout: gecertificeerd is door middel van een certificatiesysteem dat door het Timber Procurement Assessment Committee is goedgekeurd en waarvoor de betrokken fabrikant, aannemer en opdrachtnemer in het bezit is van een ‘Chain of Custody’-certificaat van een certificatiesysteem dat door het Timber Procurement Assessment Committee is goedgekeurd”.

Man planken rolmaat meten - PEFC