Financiële prikkels

De Nederlandse overheid bevordert het gebruik van duurzaam geproduceerd hout niet alleen via duurzaam inkopen, maar ook in financiële zin: Er zijn twee belastingvoordeelregelingen waarvoor PEFC-gecertificeerd hout in aanmerking komt: MIA (Milieu Investeringaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Het belastingvoordeel kan netto oplopen tot 12%.

Deze twee regelingen geven de mogelijkheid:

  1. fiscaal voordelig te investeren in milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen;
  2. innovatieve milieuvriendelijke producten sneller op de markt te brengen.

In de milieulijst 2021 van de MIA en Vamil behorend bij de subsidies staat het volgende over hout:

Voor bedrijfsmiddelen waarbij een eis gesteld wordt voor investeringen in nieuw duurzaam hout of
bamboecomposiet, geldt dat al het aangeschafte nieuwe hout of bamboecomposiet dat verwerkt wordt,
gecertificeerd dient te zijn door middel van een certificatiesysteem dat door het Timber Procurement Assessment
Committee is goedgekeurd, waarbij:
• de betrokken fabrikant, aannemer en opdrachtnemer in het bezit zijn van een ‘Chain of Custody’-certificaat van
een certificatiesysteem dat door het Timber Procurement Assessment Committee is goedgekeurd, en
• het hout of bamboecomposiet volgens dit ‘Chain of Custody’-certificaat wordt geleverd en verwerkt.