Wat maakt ons uniek?

Het internationale PEFC keurmerk garandeert dat hout- en papierproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos en dat het bos in stand blijft.

Wat maakt het PEFC-keurmerk uniek en wat zijn de voordelen voor jou?

PEFC is uniek bij het zetten van de hoogste normen, criteria en eisen voor duurzaam bosbeheer en een duurzame handelsketen. PEFC:

 • werkt bottom-up en zorgt daarmee in het land van herkomst voor een groot en duurzaam draagvlak voor duurzaam bosbeheer. Nationale belanghebbenden overleggen hoe bos in eigen land duurzaam beheerd moet worden. Per land hebben belanghebbenden allemaal een gelijke stem in de uiteindelijke besluitvorming. Voor de identificatie van belanghebbenden gebruikt PEFC de regels zoals gedefinieerd door de Verenigde Naties in haar Agenda 21 (bedrijven en industrie; NGO’s; wetenschappelijke en technologische gemeenschappen; boeren en kleine boseigenaren; arbeiders en vakbonden; lokale autoriteiten; inheemse bevolking; vrouwen en jongeren).
 • wordt sinds haar oprichting sterk gesteund door (familie en gemeenschap)boseigenaren met klein bosbezit;
 • vereist dat de sociale arbeidsnormen van ILO (International Labour Organization) worden nageleefd bij het bosbeheer, waar ook ter wereld óók al is het ILO verdrag niet ondertekend door de lokale regering;
 • herziet al haar standaarden elke vijf jaar en altijd met publieke consultaties.
 • heeft volledige scheiding tussen het zetten van standaarden, accreditatie en certificering. Alleen onafhankelijke certificerende instellingen kunnen een certificaat afgeven, dus niet PEFC zelf. Deze certificerende instelling moet geaccrediteerd zijn door een accreditatiebureau dat aangesloten is bij het International Accreditation Forum (IAF) of één van haar regionale organisaties;

Kortom

Het PEFC-keurmerk geeft jou de garantie dat hout- en papierproducten uit duurzaam beheerde bossen afkomstig zijn en dat je bijdraagt aan meer duurzaam bosbeheer wereldwijd waarbij aandacht is voor mens, milieu en economie. Als je het PEFC Chain of Custody certificaat bezit kan je dat kenbaar maken naar klanten door het PEFC logo op producten te (laten) plaatsen.

Voordelen van PEFC voor jou:

 • De beschikbaarheid van PEFC-gecertificeerde grondstoffen is zeer groot, het beheer van meer dan 325 miljoen hectare bos wereldwijd is namelijk PEFC gecertificeerd (ruim 75 keer de oppervlakte van Nederland). Dat zal in de komende jaren nog verder uitbreiden gezien de activiteiten in diverse landen, ook in de tropen;
 • Subsidies voor projecten met PEFC-gecertificeerd materiaal;
 • Een wereldwijd erkend middel voor het voldoen aan de vraag naar duurzaamheid.

Erkend door overheden zoals EU en de overheid:

 • De Europese Unie heeft PEFC opgenomen in haar Duurzaam Inkoopbeleid;
 • Het PEFC-keurmerk gebruikt u als hulpmiddel voor het voldoen aan de EU-houtverordening (EUTR);
 • EU Ecolabel, heeft PEFC opgenomen in de criteria;
 • De Nederlandse Overheid is verplicht het kenmerk duurzame herkomst van hout en papier te vragen bij aanbestedingen en erkent daarbij PEFC als bewijs voor duurzame herkomst. Dit geldt ook voor waterschappen, provincies, gemeentes, universiteiten en andere publieke instellingen.

Erkend door diverse Nederlandse organisaties:

 • Bouwend Nederland;
 • NEPROM, Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen;
 • VVNH steunt PEFC en roept alle schakels in de keten op gecertificeerd hout in te kopen en toe te passen;
 • NBvT streeft ernaar dat het gebruik van duurzaam geproduceerd hout de norm wordt voor alle houtsoorten;
 • FNLI, Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie, voor het verduurzamen van verpakkingen;
 • STABU, de standaardbepaling die bestekschrijvers hanteren voor woning- en utiliteitsbouw;
 • RAW, de voorwaarden voor het samenstellen van contracten in de grond-, weg- en waterbouw sector (GWW) van CROW;
 • Dutch Green Building Council (DGBC). PEFC krijgt in BREEAM schema’s van DGBC de maximale score (dat geldt ook voor BREEAM schema’s van andere landen);
 • DUBOkeur® van het NIBE: PEFC is opgenomen in Dubokeur. Dubokeur bewijst dat een product, grondstof of woning tot de meest milieuvriendelijke keuze behoort.
 • Cradle2Cradle. Het eerste Cradle2Cradle houtproduct met Gold certificaat op de Nederlandse markt was gemaakt van PEFC gecertificeerd hout.
 • PlanetProof. PEFC is opgenomen in PlanetProof. Het PlanetProof label informeert consumenten dat zij een product kopen dat duurzaam is geproduceerd en daardoor een betere keuze is voor natuur, klimaat en dier.

Erkend door internationale organisaties:

 • het Consumer Goods Forum. Het CGF bestaat uit >400 bedrijven waaronder Coca Cola, IBM, Johnson & Johnson, Kellogg’s, Kimberly-Clark, L’Oreal, Nestle, Proctor & Gamble, Tesco en Unilever;
 • de World Business Council for Sustainable Development Forest Solution Group. De WBCSD bestaat uit meerdere organisaties waaronder International Paper, Metsä Group, Mondi Group,SCG Paper, StoraEnso, Suzano Pulp and Paper, The Navigator Company en geassocieerde leden 3M, AkzoNobel, Ikea, PricewaterhouseCoopers en Unilever;
 • de Banking Environment Initiative. Het Banking Environment Initiative telt tien internationale banken die lid zijn: Barclays, BNY Mellon, China Construction Bank, Deutsche Bank, Lloyds Banking Group, Nomura, Northern Trust, Santander, Sumitomo Mitsui Banking Corporation and Westpac;