Europese Unie

Green Public Procurement criteria

De door de Europese Commissie gehanteerde criteria in het GPP document zijn een goede leidraad voor inkopers bij de aanschaf van producten van hout als  kopieerpapier, grafisch papier, gebouwen en meubels.

Een PEFC-gecertificeerd product voldoet zondermeer aan de GPP criteria.

Duurzaamheidsbeleid per land

Nederland is niet het enige land dat naast de EU criteria een aanvullend eigen beleid heeft opgezet. België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot Brittannië en Zwitserland hebben kennen een eigen beleid. Deze landen stellen dat een product met PEFC certificaat aan hun respectievelijke eisen voldoet.
Sinds 2004 beoordeelt in Groot Brittannië het Central Point of Expertise on Timber (CPET) certificeringsystemen voor de Britse regering. Ook bij de laatste beoordeling in 2015 werd de status van PEFC bevestigd als “volledig duurzaam”.

 
Europese Unie, Europa, PEFC
Kies voor PEFC. Redenen die hout snijden.
EUTR  (EU Timber regulation)

Met ingang van 3 maart 2013 is de EU-houtverordening, EUTR, in werking getreden een belangrijk punt in deze verordening, met juridische consequenties,  is het op de EU markt brengen van illegaal geoogst hout. Dit is vanaf deze datum strafbaar.

De EUTR is van toepassing op een reeks van houtproducten. Hiertoe behoren ook biomassa en pulp en papierproducten.

Bedrijven die als eerste hout of houtproducten op de EU-markt verkopen (zgn. marktdeelnemers of operators) zijn verplicht om een stelsel van zorgvuldigheidseisen (DDS) op te stellen en te gebruiken. Het einddoel is hierbij om het risico op illegaal geoogst hout bij import of bij oogst van bos binnen de EU, te minimaliseren. De EU hanteert voor de naleving van EUTR regels een stringent controle beleid. Het niet naleven kan verstrekkende consequenties hebben. Dat klinkt als lastig, maar doet u zaken met een PEFC Chain of Custody gecertificeerd bedrijf dan is het heel eenvoudig.

Bedrijven kunnen het PEFC Chain of Custody certificaat als middel gebruiken bij het voldoen aan de EUTR.

De Nederlandse vertaling van de PEFC Chain of Custody Standaard vind je hierJe kan ook altijd contact met ons opnemen. Wij beantwoorden graag jouw EUTR vragen.