Dien je projectvoorstel in bij het Collaboration Fund
PEFC Collaboration Fund 2017

Projectvoorstellen om duurzaam bosbeheer te stimuleren kunnen weer worden ingediend bij het PEFC Collaboration Fund. PEFC-leden en andere non-profit organisaties worden opgeroepen om uiterlijk 31 maart a.s. hun voorstel in te dienen.

Het unieke Collaboration Fund van PEFC is in 2011 van start gegaan. Sinds de start zijn al vele projecten gefinancierd: van het ondersteunen van een project gericht op behoud van zeldzame boomsoorten in Maleisië tot en met een online systeem om kleine boseigenaren te helpen bij certificering om daarmee certificering van hun bos ook mogelijk te maken. Het online systeem is ontwikkeld door het Nederlandse Ingenieursbureau Evan Buytendijk bv (IEB) en wordt reeds in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Nederland gebruikt.

In totaal heeft het Fund tot nog toe zo’n € 600.000 geïnvesteerd om duurzaam bosbeheer te stimuleren. Daaraan werd ruim € 750.000 toegevoegd door organisaties die participeerden in de diverse projecten.

“Wij zijn op zoek naar nieuwe ideeën die lokaal relevant zijn om duurzaam bosbeheer te stimuleren. Wij hopen innovatieve projectvoorstellen te ontvangen met nieuwe oplossingen, zowel projecten in het bos als in de hele handelsketen”, aldus Sarah Price, Hoofd Projecten & Ontwikkelingen van PEFC International.

Ook geïnteresseerd?
Aanvragen kunnen bij het Collaboration Fund worden ingediend met verzoek tot een bijdrage van 40.000 Zwitserse frank (zo’n € 31.000). Het project dient een tijdsbestek te hebben van maximaal twee jaar. Aanvragers wordt gevraagd bewijs mee te sturen van cofinanciering uit andere bronnen van ten minste 35%. Aanvragen kunnen enkel gedaan worden met het aanvraagformulier. Download het aanvraagformulier hier en dien uw project voorstel voor 31 maart 2017 in!

Voor meer informatie:

Oproep om projectvoorstellen in te dienen
Aanvraagformulier
Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met PEFC International: development@pefc.org; Tel. + 41 227 994 540.