Geef je mening over hoe landelijke PEFC standaarden voor duurzaam bosbeheer tot stand moeten komen

PEFC nodigt iedereen uit om hun bijdrage te leveren voor het concept van de herziene standaard PEFC ST 1001:201X. Dit is de standaard voor de ontwikkeling en herziening van nationale PEFC bosbeheerstandaarden. Geef ook jouw bijdrage s.v.p.. De deadline is 29 mei a.s.

Nationale standaarden voor duurzaam bosbeheer moeten volgens de eisen in PEFC ST 1001:201X tot stand zijn gekomen om als nationale PEFC-standaard erkend te kunnen worden. Kernbeginsel bij het opstellen van nationale standaarden voor duurzaam bosbeheer is de betrokkenheid van belanghebbenden en het belang van balans in vertegenwoordiging van verschillende partijen. Ook dit is omschreven in standaard PEFC ST 1001:201X. De standaard is gebaseerd op ISO/IEC Guide 59 en geeft duidelijke eisen aan een werkgroep die een standaard voor duurzaam bosbeheer ontwikkelen of herzien.

Verbeteringen van de standaard

Het herziene document van PEFC ST 1001:201X introduceert vele verbeteringen en duidelijkheid. Belangrijker, het introduceert cruciale verbeteringen ten aanzien van het proces waarmee een nationale standaard tot stand komt, zoals:

 

Veruit de grootste verandering is de verdere uitwerking van eisen bij de herziening van nationale standaarden voor duurzaam bosbeheer.

PEFC is het enige boscertificeringsysteem wereldwijd dat de goedkeuring van nationale systemen beperkt tot vijf jaar. Herziening van een nationale bosstandaard is elke 5 jaar verplicht bij PEFC omdat zo de nieuwste wetenschappelijke inzichten, praktische ervaringen, verwachtingen en verlangens van de samenleving meegenomen kunnen worden bij duurzaam bosbeheer. Deze eis blijft van kracht! Nieuw in dit concept is dat er nu heel exacte stappen worden geëist over het vastleggen van terugkoppelingen op de standaard wanneer deze in gebruik is, het uitvoeren van een analyse op mogelijke hiaten met o.a. wet- en regelgeving en PEFC eisen en het organiseren van overleg met belanghebbenden.

Publieke consultatierondes

Deze publieke consultatieronde over PEFC ST 1001:201X is de eerste in een serie. In de komende maanden zullen conceptversies van alle standaarden worden gepubliceerd met de vraag om bijdrage te leveren. Al deze standaarden dragen bij aan de striktheid en transparantie van het PEFC keurmerk.

De internationale publieke consultatie op standaard PEFC ST 1001:201X is open van 27 maart tot 29 mei a.s.. Reacties kun je geven via het online platform.

Neem deel!

Je hebt nu de kans een bijdrage te leveren om ervoor te zorgen dat de standaarden naar behoeften en verwachtingen gaan voldoen:

 

Voor vragen over het revisieproces van PEFC standaarden kun je contact opnemen met Christian Kämmer, Technical Officer van PEFC International via email: technical@pefc.org